I en mening

Använda kategorisera i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kategorisera, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kategorisera i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kategorisera".

Exempel på användning av ordet "kategorisera" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet kategorisera kan användas i en mening.


  1. Ett annat sätt att kategorisera lagförslag är efter ämne.


  2. Många av hennes sånger har en melodramatisk känslosamhet och musikalisk surrealism som är svår att kategorisera.


  3. Barnet har dock svårt att kategorisera saker vilket medför att det kan vara svårt att förstå olika släktskapsrelationer.


  4. Världshälsoorganisationens typologi ska därför ses som ett försök att kategorisera, inte som en strikt indelning av verkliga ingrepp.


  5. År 1865 införde Secchi ett system för att kategorisera stjärnorna efter deras spektrum, men det nuvarande systemet utvecklades av Annie Jump Cannon.


  6. Vissa filosofers ståndpunkter är svåra att kategorisera som vare sig kompatibilistiska eller inkompatibilistiska, hårda determinister eller libertarianer.


  7. Syftet med projektet är att automatiskt kunna samla in och kategorisera valarnas ljud med hjälp av AI för att sedan, genom att hitta mönster mellan ljud och beteende, kunna förstå deras språk.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_parlament, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tänkande, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnlig_könsstympning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stjärna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_vilja, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-ska-forskarna-tyda-valarnas-sprak-med-hjalp-av-ai

Synonymer till kategorisera

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet kategorisera följande synonymer: inordna, klassificera, dela upp i kategorier, sortera, gruppera och dela in.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kategori kategoriserad ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kategorisera som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kategorisera" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kategorisera" i ett större sammanhang.