I en mening

Använda kasta bort i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till frasen kasta bort, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda frasen kasta bort i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kasta bort".

Exempel på användning av frasen "kasta bort" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur frasen kasta bort kan användas i en mening.


  1. Det vore att kasta bort pengar på ingenting.


  2. Det är inte så att vi ska kasta bort de volymerna.


  3. Jag tycker att den moderata politiken verkar vara att man vill bygga en mur runt Skäggetorp, kasta bort nyckeln och hoppas att problemen stannar här, sa Lisa Nåbo (S).


  4. De försökte kasta bort våra partiflaggor och affischer och när vi protesterade sköts våra medarbetare på nära håll, säger han enligt nyhetsbyrån Press Trust of India (PTI).


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumpvaljare-glads-infor-klimatbesked, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vaccinlaget-i-varlden-sa-ojamlik-ar-fordelningen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/debatt-om-segregation-mellan-nya-ledarna-for-muf-och-ssu, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fyra-doda-i-politisk-skottvaxling-i-indien

Synonymer till kasta bort

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har frasen kasta bort följande synonymer: slänga och kassera.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kasta kasta in handduken ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för frasen kasta bort som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kasta bort" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kasta bort" i ett större sammanhang.