I en mening

Använda kaparverksamheten i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kaparverksamheten, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kaparverksamheten i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kaparverksamheten".

Exempel på användning av ordet "kaparverksamheten" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet kaparverksamheten kan användas i en mening.


  1. Samtidigt blomstrade kaparverksamheten, som också var baserad i Göteborg.


  2. Från 1710 gjorde den mycket inkomstbringande kaparverksamheten att kaparrederier byggdes upp.


  3. Samtidigt pågick den svenska kaparverksamheten, med huvudbas i Göteborg, vilket irriterade de dansk-norska myndigheterna.


  4. Den av kung Karl XII sanktionerade kaparverksamheten, som utgick från Göteborg, utökades och innebar att även kronovarven och vissa örlogsfartyg användes i kaperiets tjänst.


  5. För att få slut på den svenska kaparverksamheten utförde den unge kommendören Peder Tordenskjold ett anfall mot hamn- och varvsanläggningarna i Göteborg natten till den 3 maj 1717.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Varvet_(1717), https://sv.wikipedia.org/wiki/Striderna_vid_Göta_älv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Marstrand, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Varvet

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kaparverksamhet kapas ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kaparverksamheten som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kaparverksamheten" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kaparverksamheten" i ett större sammanhang.