I en mening

Använda kadettkåren i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kadettkåren, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kadettkåren i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kadettkåren".

Exempel på användning av ordet "kadettkåren" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet kadettkåren kan användas i en mening.


  1. Varje medlem av kadettkåren fick ett märke bestående av en kompass och ett spjuthuvud.


  2. Efter någon tids tjänstgöring i Sankt Petersburg blev han direktor för Finska kadettkåren och befordrades 1867 till generallöjtnant.


  3. Forselles fick sin militära utbildning vid Finska kadettkåren samt deltog med utmärkelse i fälttåget mot bergsborna i Kaukasien 1845.


  4. Langhoff, som var son till en apotekare, dimitterades från Finska kadettkåren 1877 och trädde i rysk tjänst samt genomgick generalstabsakademien.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Scouting, https://sv.wikipedia.org/wiki/Edvard_af_Forselles, https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Langhoff

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kadetterna kadettskola ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kadettkåren som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "kadettkåren" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kadettkåren" i ett större sammanhang.