I en mening

Använda jordebok i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet jordebok, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet jordebok i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "jordebok". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet jordebok kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är jordeböcker och jordeboken. Om du klickar på den böjning av ordet jordebok som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "jordebok" i meningar

Jordebok är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur jordebok kan användas i en mening.


 1. Vägen är första gången omnämnd i Stockholms stads jordebok från år 1494.


 2. Namnet finns belagt sedan 1542 års jordebok och har sedan dess förekommit i några olika varianter, såsom Ammatorp, Åmarp, och Amatorp.


 3. De första beläggen för ortnamnet Råå kommer från 1405, men första gången någon påvisad bebyggelse förekommer är i en jordebok från 1583 som omnämner "23 fiskeboder wed Raa".


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_Göta_landsväg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gårdar_och_torp_i_Hakarps_socken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_socken

Exempel på användning av ordet "jordeböcker" i meningar

Jordeböcker är en böjningsform av ordet jordebok, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur jordeböcker kan användas i en mening.


 1. Den första fullständiga beteckningen kommer från Gustav Vasas jordeböcker på 1530-talet.


 2. År 1628 inrättades Lantmäteriet i Stockholm, då Anders Bure fick i uppdrag att framställa geometriska jordeböcker och geografiska kartor samt att utbilda nya lantmätare.


 3. Under sig hade farao en tjati, den ledande tjänstemannen i Egypten, som agerade som representant för farao och som organiserade jordeböcker, statskassan, byggnadsprojekt, rättsväsendet och de statliga arkiven.


 4. Man fortsatte att kolonisera området med nybyggare från Connecticut, förde över kompaniets jordeböcker och andra handlingar från Connecticut till Wilkes-Barre, och fortsatte att utfärda synebrev på nya nybyggen.


 5. Befolkningsutvecklingen från mitten av 1500-talet och framåt kan utläsas från upplysningar i jordeböcker, uppbördslängder, boskaps- och utsädeslängder, kvarntullar och mantalslängder från Gustav Vasas tid och framåt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gårdar_och_torp_i_Hakarps_socken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiska_kartor_över_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Forntida_Egypten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Susquehanna_Company, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ersmark,_Umeå_kommun

Exempel på användning av ordet "jordeboken" i meningar

Jordeboken är en böjningsform av ordet jordebok, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur jordeboken kan användas i en mening.


 1. I jordeboken från 1543 nämns gården igen.


 2. I jordeboken år 1543 omnämns torpet som Kigstorp, och därefter har det omnämnts som Kiixtorp, samt det nuvarande Kikstorp.


 3. Exakt när Kvarna uppstod är inte känd, men redan år 1664 nämns fyra kvarnar i jordeboken: Överkvarn, Mellankvarn, Lisskvarn och Storkvarn.


 4. Hemmanet är i jordeboken 1623 skattlagt till 16 öresland, vilket innebär att det motsvarade ett kameralt fullgärdeshemman eller mantal och dessutom att det var ett av de större hemmanen i socknen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gårdar_och_torp_i_Hakarps_socken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ jorddygn jordegendom ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet jordebok som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "jordebok" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "jordebok" i ett större sammanhang.