I en mening

Använda ingående i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ingående, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ingående i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ingående".

Exempel på användning av ordet "ingående" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet ingående kan användas i en mening.


 1. Se rapporten för mer ingående metodbeskrivning.


 2. De ingående landskommunerna var 1910 som följer:.


 3. Dessa vokalsammanfall beskrivs ingående av Nyström.


 4. Kontroller utförs på all ingående post till Vita huset.


 5. De klassificeras efter hur stora de ingående mineralkornen är.


 6. Dess ingående områden överfördes till Lima landsfiskalsdistrikt.


 7. Sandsten består av sandkorn och klassificeras efter ingående mineral.


 8. Följande sekvenser och avblåsningar är sedvanligt ingående i ishockey:.


 9. Regionens omfattning definieras med allt från 1 till 15 ingående länder.


 10. Indelningen av de i gruppen ingående språken har ännu ej nått konsensus.


 11. Här behandlade han ingående flera frågor i den isländska lagstiftningen.


 12. Nu går vi in i en fas av ingående utredningar för att ta reda på sanningen.


 13. Ungerns Grand Prix 1987 var det nionde av 16 lopp ingående i formel 1-VM 1987.


 14. Spaniens Grand Prix 2014 var det femte av 19 lopp ingående i formel 1-VM 2014.


 15. På 1750-talet brydde sig Erik Brahe ingående om slottets skötsel och underhåll.


 16. Det finns dock många regionindelningar, med allt från 1 till 15 ingående länder.


 17. Brasiliens Grand Prix 1998 var det andra av 16 lopp ingående i formel 1-VM 1998.


 18. Belgiens Grand Prix 2007 var det fjortonde av 17 lopp ingående i formel 1-VM 2007.


 19. Brasiliens Grand Prix 2009 var det sextonde av 17 lopp ingående i formel 1-VM 2009.


 20. De ingående delarna är detacherade från sina respektive enheter för att ingå i MEU:n.


 21. Loppet var det tionde loppet ingående i Formel 1-säsongen 2021 och kördes över 52 varv.


 22. Proportionerna av de ingående grundämnena varierar efter vilken typ av vapen de ingår i.


 23. Enligt Peder Svart berättade han för allmogen i Dalarna ingående om kungens onda planer.


 24. I inget annat shakespearedrama analyserar hjältarna sig själva och världen lika ingående.


 25. Annorlunda uttryckt kan man säga att de ingående begreppen behöver inte vara empiriskt grundade.


 26. Olof Lagercrantz har behandlat verket ingående i sin monografi "Färd med mörkrets hjärta" (1987).


 27. De lösa spåren där framför allt utförsbackarna fruktas kommer att diskuteras ingående på lagledarmötet.


 28. Kort efter äktenskapets ingående ska drottning Katarina ha haft en affär med en hovman, Thomas Culpeper.


 29. Kapitlet beskriver ingående samhället innan männen och kvinnorna sammanfördes utan levde i skilda riken.


 30. Time Team Extra (1998) leddes av historikern Robin Bush och beskrev närmare mer ingående utgrävningsplatser.


 31. Åklagaren har inte berättat några mer ingående detaljer kring mannens misstänkta deltagande i terrorattacken.


 32. 1 200 av dem beskrivs lite mer ingående 333 av dem var då amerikaner och resten utlänningar, de flesta ryssar.


 33. För varje område beräknas utgående ljus som en funktion av ingående ljus och ljus som området själv utstrålar.


 34. Cygnus X-1 har sen dess studerats ingående med observationer av såväl satellitburna som markbaserade instrument.


 35. Vi har kunnat boka upp fler förhör med försvarare närvarande där vi mer ingående kommer kunna fråga vad som hänt.


 36. De genomgår just nu en ingående hälsoundersökning och förhoppningsvis kan de snart återförenas med sina familjer.


 37. När byggnaden nu har kunnat undersökas mer ingående står det klart att behovet av omplåstring är större än väntat.


 38. Indianapolis Grand Prix 1954 var Indianapolis 500-loppet 1954 och det andra av nio lopp ingående i formel 1-VM 1954.


 39. Som sekreterare till en nazikommendant hade kvinnan ingående kännedom om allt som skedde i lägret, enligt åklagaren.


 40. Men vi kan ingående studera olika projekt vi kan driva efter det att sanktionerna lyfts, sade han på plats i Panmunjom.


 41. Pumpen kan därvid arbeta både som pump och motor med båda flödesriktningar med samma drivriktning på ingående drivaxel.


 42. Nedan listas de ingående länderna enligt FN:s definition, med förtydligande grupperingar för alternativa avgränsningar.


 43. Nackdelen med detta arrangemang är att huvuddelen av den ingående strömmen går till spillo i form av värme i motstånden.


 44. Tidigare placerades familjens största släkte Chlorogomphus i underfamiljen Chlorogomphinae som ingående i Cordulegastridae.


 45. Dessutom är orden ihopflätade i båda riktningarna, och därför måste de ingående bokstäverna samtidigt passa i mer än ett ord.


 46. Att för framtiden bevara dalgångens karaktär av öppen odlingsbygd med däri ingående lämningar av kvarn- och järnbruksverksamhet.


 47. Kungsängens övnings- och skjutfält kom fram till 2000 att användas av garnisonens ingående förband, då främst Livgardesbrigaden.


 48. I samma artikel ingående i en reportagesatsning Londontidningen kallar Den nya populismen får hon delvis medhåll från Tony Blair.


 49. Det tar i romanen sitt uttryck genom långa passager med ingående beskrivningar av hälsningsfraser och artiga och formella samtal.


 50. Därunder fann han tid till ingående studier i franska, italienska, engelska och grekiska såväl som i historia och nationalekonomi.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-rapport-nya-zeeland-passerar-sverige-i-jamstalldhet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ilomants_härad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Älvdalska, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/att-paket-med-gift-addresserat-till-trump-har-stoppats-av-myndigheter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart, https://sv.wikipedia.org/wiki/Transtrands_landsfiskalsdistrikt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ishockey, https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralafrika, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tai–kadaispråk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Páll_Briem, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/minister-saknar-tekniken-for-att-barga-ubaten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungerns_Grand_Prix_1987, https://sv.wikipedia.org/wiki/Spaniens_Grand_Prix_2014, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brasiliens_Grand_Prix_1998, https://sv.wikipedia.org/wiki/Belgiens_Grand_Prix_2007, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brasiliens_Grand_Prix_2009, https://sv.wikipedia.org/wiki/Marine_Expeditionary_Unit, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_Grand_Prix_2021, https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrakottaarmén, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Olsson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Troilus_och_Cressida, https://sv.wikipedia.org/wiki/Formalism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mörkrets_hjärta, https://www.svt.se/sport/langdskidor/halfvarsson-om-att-aka-i-18-plusgrader-hander-nagot-med-klimatet-for-varje-ar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_VIII_av_England, https://sv.wikipedia.org/wiki/Herr_Myombekere_och_fru_Bugonoka_och_Ntulanalwo_och_Bulihwali, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsresenärerna_(TV-serie), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/person-gripen-i-tyskland-misstankt-for-tidigare-terrorattack-i-paris, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-s-ambassad-i-protest-mot-ryskt-beslut-besvikelse, https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiosity, https://sv.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/polisen-de-misstankta-fornekar-brott, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/42-personer-frislappta-efter-kidnappning-i-nigeria, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dyrt-att-plastra-om-big-bens-bombskador, https://sv.wikipedia.org/wiki/Indianapolis_Grand_Prix_1954, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/villkorlig-dom-for-97-arig-nazisekreterare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/samtal-om-koreansk-jarnvag-inledda, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Bruun, https://sv.wikipedia.org/wiki/Östafrika, https://sv.wikipedia.org/wiki/Spänningsdelare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Trollsländor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Korsord, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skattmansöådalens_naturreservat, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsängens_övnings-_och_skjutfält, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/clinton-minska-eu-invandringen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Solís

Synonymer till ingående

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ingående följande synonymer: detaljerad, djup, djuplodande, genomgripande, grundlig, grundligt, mycket noggrann, noga, noggrann och utförlig.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ingå i ingång ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ingående som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ingående" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ingående" i ett större sammanhang.