I en mening

Använda informationsbrevet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet informationsbrevet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet informationsbrevet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "informationsbrevet".

Exempel på användning av ordet "informationsbrevet" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet informationsbrevet kan användas i en mening.


  1. I informationsbrevet står det att målsman måste ge sitt samtycke.


  2. Kardinalen Robert Sarah, som är författaren bakom informationsbrevet skriver också att bröd som är delvis glutenfritt är i sin ordning så länge det inte är nödvändigt att lägga till främmande substanser.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/snart-far-aven-16-aringar-vaccinera-sig, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vatikanen-forbjuder-glutenfri-nattvard

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ informationsbrev informationsbroschyrer ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet informationsbrevet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "informationsbrevet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "informationsbrevet" i ett större sammanhang.