I en mening

Använda implementera i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet implementera, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet implementera i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "implementera".

Exempel på användning av ordet "implementera" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet implementera kan användas i en mening.


 1. Kommer de att utöka sanktionerna, och implementera dem?


 2. Han ville implementera en liknande modell vid Handelshögskolan.


 3. Super Mario 64 var ett av de första spelen att implementera systemet.


 4. Men hon flaggar för att direktivet kan ta flera år att implementera Sverige.


 5. Nu har de börjat att implementera den på ett sätt som de inte gjort tidigare.


 6. Landets borgmästare har också fått befogenhet att implementera lokala regler för munskydd.


 7. Och även om avtalet skulle gå igenom måste parlamentet rösta igen för att implementera brexit.


 8. Nu har Uefa tagit beslutet att implementera det även i resten av kvalspelet till nästa års VM i Qatar.


 9. Men det finns sätt att implementera grundlagen på flexibla sätt, sade presidenten i det tv-sända talet.


 10. Om ett förbud ska vara meningsfullt måste det gå att implementera, övervaka och följa upp, säger Martin Hagström.


 11. Blobel skickade en rapport till Globocnik, för att denne skulle implementera tekniken i Operation Reinhard-lägren.


 12. Men varje sak ukrainarna fått har de lyckats lära sig och implementera snabbt, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi.


 13. Labour har till 10 december på sig att leverera en plan för hur partiet ska implementera utredningens förslag på åtgärder.


 14. Enligt Lackenbauer har talibanerna börjat implementera sin politik, som till stor del bygger på att separera män och kvinnor.


 15. Man hade förvisso stått bakom den religiöse ledaren Khomeini, men inte det islamiska styret som han senare kom att implementera.


 16. Revolutionsgardet är den iranska regeringens främsta sätt att leda och implementera sin globala terroristkampanj”, skriver Trump.


 17. Ambitionen är att implementera detta i alla skolor successivt, säger Meg Wallin, utvecklingsledare för Tillsammans för varje barn.


 18. Storbritanniens Grand Prix 2021 kommer att vara det första av tre lopp under säsongen att implementera det nya sprintkvalificeringsformatet.


 19. Vidare säger bolaget att de ska implementera ett nytt synsätt och noggrant dokumentera och följa upp framtida beslut som rör integritetsfrågor.


 20. I Norden är det Nordiska världsarvsstiftelsen (Nordic World Heritage Foundation) som arbetar för att implementera och leva upp till Världsarvskonventionen.


 21. -Det handlar om ett löfte att intensifiera arbetet för hbtq-rättigheter, att inte bara prata, men också implementera alla beslut som vi faktiskt har tagit.


 22. Avancerad robotteknik har utvecklats för att besegra nazisterna, automatisera samhället och implementera ett slags kommunist-internet kallat ”Collectiv 1.0”.


 23. Det kan enligt förordningen handla om investeringar för att implementera hållbar teknik i full skala eller för att ställa om befintlig teknik till att bli mer hållbar.


 24. Det är Nobelkommitténs förhoppning att dina tidigare åstadkommanden, med ytterligare uppmuntran av detta fredspris, ska få parterna att implementera mer av fredsavtalen.


 25. Idag kallar han sina förhoppningar om att kunna implementera bestående demokrati i landet med militära insatser naiva, och är inte förvånad över talibanernas maktövertagande.


 26. Vad som gjorts annorlunda är att man förlitat sig på relationen till medborgarna, och på medborgarnas förmåga och vilja att implementera fysisk distansering och självreglering, sade han.


 27. Mötet som startade i måndags och ska pågå till den 13 december, ska försöka implementera Paris-avtalet från 2015 där målet sattes att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader.


 28. Det är också detta som demonstranterna motsätter sig, att man väljer att implementera nya lagar i stället för att lösa regeringskrisen och den akuta ekonomiska kris som landet befinner sig i.


 29. Det är en form av lagstiftning som bygger på principer för den nivå medlemsländerna ska ha på sin dataskyddslagstiftning, men som medlemsländerna har ganska stor frihet att implementera på sitt eget sätt.


 30. Lagen som redan har godkänts av det ryska parlamentet, Duman ses av många som ett försök till ett system liknande Kinas slutna internet men samtidigt menar experter att den kommer bli svår att implementera.


 31. Oppositionskandidaten Salvador Nasralla uppmanar Honduras militär att göra uppror och inte implementera utegångsförbudet som regeringen utlyst i landet sedan dödliga protester bröt ut efter valet förra helgen.

Synonymer till implementera

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet implementera följande synonymer: genomföra, införa, utveckla och förverkliga.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ implantatet implementerades ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet implementera som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "implementera" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "implementera" i ett större sammanhang.