I en mening

Använda huvudansvar i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet huvudansvar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet huvudansvar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "huvudansvar".

Exempel på användning av ordet "huvudansvar" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet huvudansvar kan användas i en mening.


  1. Gruppen leds av en utsedd ledare, en erfaren skridskoåkare som har huvudansvar för isbedömning och turens genomförande.


  2. Han var kulturchef på Dagens Nyheter 1951–1960 varefter han var en av två chefredaktörer 1960–1975, med huvudansvar för kulturen.


  3. När Tingsten avgick som chefredaktör 1960 blev Lagercratz utsedd som en av två chefredaktörer för tidningen med huvudansvar för kulturfrågor.


  4. Somerset hade sett till att ha makten i kungens Privy Council vid Henriks frånfälle, och blev snart utsedd till Lord Protector, med huvudansvar för den omyndige kungen.


  5. Som chefredaktör för Dagens Nyheter åren 1960–1975 med huvudansvar för kulturen kom han att ha en nyckelroll i den radikalisering av det svenska kulturlivet som skedde under denna tid.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Långfärdsskridskoåkning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Lagercrantz, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Parr

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ huvudangreppet huvudansvaret ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet huvudansvar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "huvudansvar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "huvudansvar" i ett större sammanhang.