I en mening

Använda huvudangreppet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet huvudangreppet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet huvudangreppet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "huvudangreppet".

Exempel på användning av ordet "huvudangreppet" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet huvudangreppet kan användas i en mening.


  1. Av dessa tillhörde 775 man från de två stormkolonnerna i huvudangreppet mot Slotsholmen, och de båda stormkolonnerna hade en förlustprocent på 30 procent stupade och sårade.


  2. Han hade kallat hälsingarna till möte vid denna kungsgård i syfte att försäkra sig om hälsingarnas stöd och på så sätt säkra den vänstra flanken inför det stundande huvudangreppet.


  3. Syftet var dels att genom Gästrikland och Hälsingland nå fram till havet för att öppna vägen till Finland och till de tyska städerna, dels att säkra den vänstra flanken inför det stundande huvudangreppet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Köpenhamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Olsson

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ huvudanfallet huvudansvar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet huvudangreppet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "huvudangreppet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "huvudangreppet" i ett större sammanhang.