I en mening

Använda huvudanfallet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet huvudanfallet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet huvudanfallet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "huvudanfallet".

Exempel på användning av ordet "huvudanfallet" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet huvudanfallet kan användas i en mening.


  1. Skenanfallen pekade också på att huvudanfallet skulle ske över den isbelagda Kalvebodstrandsviken.


  2. General Banérs skenanfall mot Østerport var planerat att sättas in före det stora huvudanfallet i söder.


  3. Dessa skulle genomföras vid midnatt i samband med huvudanfallet av 1 650 fotsoldater, 900 ryttare och 550 materialpersonal, fördelade på följande vis:.


  4. När han såg hur armén rörde sig österut insåg han att det svenska huvudanfallet inte skulle ske vid Ringstorpshöjden utan att Stenbock sökte drabbning över hela slaglinjen.


  5. För att vilseleda danskarna om var huvudanfallet skulle ske, och för att samtidigt få dem att splittra sina trupper, planlades tre skenanfall mot Østerport, Nørreport respektive Christianshavn.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Köpenhamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Helsingborg

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ huvudaktörerna huvudangreppet ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet huvudanfallet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "huvudanfallet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "huvudanfallet" i ett större sammanhang.