I en mening

Använda haverirapport i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet haverirapport, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet haverirapport i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "haverirapport".

Exempel på användning av ordet "haverirapport" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet haverirapport kan användas i en mening.


  1. Det slår landets transportsäkerhetsmyndighet fast i en första preliminär haverirapport.


  2. På onsdagen kunde en första haverirapport visa att olyckan delvis berodde på piloternas misslyckande med att känna igen och åtgärda felaktig information från en av planets sensorer.


  3. Enligt vår åsikt så var planet inte längre flygdugligt och borde inte ha fortsatt flyga, säger Nurcahyo Utomo, flygansvarig vid myndigheten i samband med att en första haverirapport presenteras.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraschade-lion-air-planet-borde-aldrig-ha-startat

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ haveriplatsen haveriutredare ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet haverirapport som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "haverirapport" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "haverirapport" i ett större sammanhang.