I en mening

Använda halvårsskiftet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet halvårsskiftet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet halvårsskiftet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "halvårsskiftet".

Exempel på användning av ordet "halvårsskiftet" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet halvårsskiftet kan användas i en mening.


  1. Vid halvårsskiftet var Sveriges befolkning 10 409 248 personer.


  2. Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft i Sverige.


  3. EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski hoppas ändå på en uppgörelse före halvårsskiftet.


  4. Totalt har över 120 Minusma-anställda dött i tjänst sedan styrkan sattes in vid halvårsskiftet 2013, varav ett 80-tal i attacker.


  5. Statistiska centralbyråns statistik över det första halvåret 2021 visar att Sveriges befolkning vid halvårsskiftet var 10 409 248 personer.


  6. Statistiska Centralbyråns statistik över det första halvåret 2021 visar att Sveriges befolkning vid halvårsskiftet var 10 409 248 personer.


  7. Det tidigare försöket från tisdagen av regeringen för att få protestvågen att sjunka undan innebar att höjningen skulle skjutas upp i sex månader, till halvårsskiftet nästa år.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-befolkning-vaxer-men-i-langsam-takt, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-de-nya-lagarna-som-trader-i-kraft-1-juli, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ingen-uppgorelse-om-jordbruket-i-eu, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenska-trupper-utsatta-for-vagbomb-i-mali, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/okad-folkmangd-i-landet-minskning-i-lanet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/frankrike-hojning-av-branslepriser-stalls-in

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ halvårslånga halvårsstatistik ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet halvårsskiftet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "halvårsskiftet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "halvårsskiftet" i ett större sammanhang.