I en mening

Använda geometrisk i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet geometrisk, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet geometrisk i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "geometrisk". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet geometrisk kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är geometriska och geometriskt. Om du klickar på den böjning av ordet geometrisk som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "geometrisk" i meningar

Geometrisk är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur geometrisk kan användas i en mening.


 1. Nuförtiden undersöker geometrisk måtteori begrepp som är antingen av fraktal eller slät karaktär.


 2. Det första steget är insikten att klassisk mekanik och Newtons gravitationslag medger en geometrisk beskrivning.


 3. Analyser av dessa bilder möjliggjorde derivation av de kompletta fasernas funktioner, geometrisk samt Bondalbedo av ringarnas partiklar.


 4. Hur fascinerande geometrisk newtonsk gravitation än kan vara är dess grund klassisk mekanik enbart ett gränsfall av (speciell) relativistisk mekanik.


 5. Abram Samoilovitch Besicovitch och Herbert Federer grundade geometrisk måtteori för undersökning av geometrisk struktur av mängder och mått med måtteori.


 6. Han menar vidare att oratoriets struktur utgör en geometrisk analogi till inkarnationen, sedd samtidigt som historiens och varje individs mest centrala händelse.


 7. Dessa forskare har tillsammans kompetens inom: systemkonstruktion och produktlivscykelanalyser; geometrisäkring och robust design; geometrisk banplanering och flexibel automation.


 8. Den resulterande teorin är en geometrisk formulering av newtonsk gravitation som enbart använder kovarianta begrepp, det vill säga en beskrivning som gäller i alla koordinatsystem.


 9. Malthus hävdade att om inte mängden människor hålls under kontroll ökar den i en geometrisk följd och överskrider snart tillgången på mat i vad som är känt som en malthusiansk katastrof.


 10. En av Behrens lärlingar, Adolf Meyer, förespråkade en strikt och geometrisk modernism, som särskilt ses i Fagusfabriken (1910–1914), en byggnad han ritade i samarbete med Walter Gropius.


 11. Allmänna relativitetsteorin generaliserar den speciella relativitetsteorin och Newtons gravitationslag, och ger därmed en enhetlig beskrivning av gravitation som en geometrisk egenskap hos rum och tid, eller rumtid.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mått_(matematik), https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmänna_relativitetsteorin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Uranus_ringar, https://sv.wikipedia.org/wiki/For_the_Time_Being, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wingquist_Laboratory, https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernistisk_arkitektur

Exempel på användning av ordet "geometriska" i meningar

Geometriska är en böjningsform av ordet geometrisk, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur geometriska kan användas i en mening.


 1. Den baseras på geometriska grundformer.


 2. På flera hus har fasaden delats med geometriska mönster.


 3. Därför grundar sig hela geometriska måtteorin på Hausdorffmåttet.


 4. Den geometriska stilen genomsyrade det nionde och åttonde århundradena f.Kr.


 5. För att en halo skall bildas måste iskristallerna ha rena geometriska former.


 6. Denna fas kallas horror vacui och upphör inte förrän slutet av den geometriska perioden.


 7. Anna Eilert har arbetat med rakukeramik i tidigare geometriska, senare mer organiska former.


 8. Målarna föredrar scener som var typiska för den geometriska perioden, såsom vagnprocessioner.


 9. Det var frågan om komplexa geometriska mönster och former som skulle underlätta memorerandet.


 10. Stenskivorna är i olika geometriska former och de ej överlappande kanterna är konstnärligt utsmyckade.


 11. Inom linjär algebra kallas en matris vars rader beskriver geometriska följder för en Vandermondematris.


 12. Anställda har jobbat febrilt med att stänga den stora anläggningen och täcka samtliga geometriska brunnar.


 13. Av geometriska skäl är sannolikheten större att stjärnorna förmörkar varann ju närmare varandra de kretsar.


 14. Han menade att atomer var för små för att synas, att de hade olika geometriska former och var i ständig rörelse.


 15. Dessutom innehåller teorin inte några invarianta geometriska bakgrundsstrukturer, alltså är den bakgrundsoberoende.


 16. En ortlinje är ett geometriskt begrepp på en linje som förbinder punkter vilka uppfyller samma geometriska villkor.


 17. Wik använder geometriska mönster och välavstämda färger ungefär så som en kompositör arbetar med musikaliska effekter.


 18. Den geometriska albedon av ringarnas partiklar överstiger inte 5–6 procent medan bondalbedon är ännu lägre — cirka 2 procent.


 19. Efter att ha formulerat den relativistiska, geometriska versionen av gravitationens effekter, kvarstår frågan om gravitationens källa.


 20. Från den tidiga geometriska stilen (ungefär 900-850 f.Kr.) återfinns bara abstrakta motiv i vad som brukar kallas svart diplyonsk stil.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Smycke, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hökarängen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mått_(matematik), https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_antika_Greklands_keramik, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/halo-syntes-pa-linkopings-himmel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Eilert, https://sv.wikipedia.org/wiki/Näver, https://sv.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huangdis_mausoleum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Théophile_Vandermonde, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraftverk-pa-hawaii-hotas-av-lava-fran-vulkanutbrott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Variabel_stjärna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmänna_relativitetsteorin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Navigation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Uranus_ringar

Exempel på användning av ordet "geometriskt" i meningar

Geometriskt är en böjningsform av ordet geometrisk, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur geometriskt kan användas i en mening.


 1. Den breda delen är geometriskt tjockare än den smala delen.


 2. Människokropparna framställs på ett geometriskt, stiliserat vis.


 3. Detta överensstämmer med uppförandet hos en geometriskt tjock, men samtidigt optiskt tunn ring.


 4. Kropparna plattas ut till plan, geometriskt sammanhållna och bildande ett slags knapp och ren färgmosaik.


 5. Sydpolens koordinater ges enklast som 90°S, eftersom dess longitud är geometriskt odefinierad och irrelevant.


 6. Groensteen benämner smileyfiguren som ett återkommande geometriskt motiv på grund av sin symboliska konnotation.


 7. Utformning och utsmyckning av FN:s meditationsrum i New York (1957) är hållen i en geometriskt nonfigurativ stil.


 8. En ortlinje är ett geometriskt begrepp på en linje som förbinder punkter vilka uppfyller samma geometriska villkor.


 9. Det förändrade utseendet på ringen kan bero på hur den studerades geometriskt då olika tekniker användes 1986 respektive 2003–2007.


 10. En skura (av ordet "skära") är inom heraldiken en delningslinje använd för att geometriskt indela en vapenskölds yta och olika fält.


 11. Den skalära trippelprodukten kan geometriskt tolkas som volymen (med tecken) av parallellepipeden som definieras av de tre vektorerna.


 12. Då några av ringarnas plan korsade varandra år 2007 försvann γ-ringen vilket betyder att den är geometriskt tunn precis som ε-ringen, och utan stoft.


 13. Då ökade δ-ringen i ljusstyrka vilket är ett beteende som är i linje med vad som förväntas av en ring som samtidigt är geometriskt bred och optiskt tunn.


 14. År 2007 korsade några av ringarna varandra och α- och β-ringarna försvann då vilket betyder att de precis som ε-ringen är geometriskt tunna och saknar stoft.


 15. Golvet var av flerfärgade mjukt tonade mosaikplattor i ett geometriskt mönster, medan absidens golv var dekorerat på 600-talet med en mosaik av mindre stenar som avbildade Jungfru Maria.


 16. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geometriskt enkel arkitektur, utan ornament då det är konstruktionen i sin helhet som står för det arkitektoniska och konstnärliga utformningen.


 17. Att se muren från månen kan geometriskt jämställas med att se ett hårstrå på flera kilometers avstånd, vilket skulle kräva en synupplösning flera hundra gånger högre än var det mänskliga ögat har.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Uranus_ringar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_antika_Greklands_keramik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sydpolen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Watchmen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Beskow, https://sv.wikipedia.org/wiki/Navigation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skura, https://sv.wikipedia.org/wiki/Trippelprodukt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dvin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernistisk_arkitektur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiska_muren

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ geometrica georgi ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet geometrisk som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "geometrisk" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "geometrisk" i ett större sammanhang.