I en mening

Använda geologi i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet geologi, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet geologi i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "geologi". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet geologi kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är geologin. Om du klickar på den böjning av ordet geologi som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "geologi" i meningar

Geologi är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur geologi kan användas i en mening.


 1. Huglo har en speciell geologi.


 2. Den som arbetar med geologi kallas för geolog.


 3. Charlotte Sparrenbom är lektor i geologi på Lunds universitet.


 4. Några exempel på sådana naturfenomen, som är relevanta för geologi är:.


 5. Månarnas geologi, gravitation, magnetfält m.m skulle studeras särskilt.


 6. Jordens utvecklingshistoria studeras inom ämnesområdet historisk geologi.


 7. Dess anhängare godtar ofta vetenskapliga dateringar inom astronomi och geologi.


 8. Regnéll disputerade 1945 vid Lunds universitet och blev 1956 professor i geologi där.


 9. Ernst Schäfer studerade zoologi, botanik, geologi, mineralogi, kemi, fysik och etnologi.


 10. Det spekuleras i att en liknande process en gång kan ha funnits på Mars, se Mars geologi.


 11. Peel är professor i historisk geologi och paleontologi vid Institutionen för geovetenskaper.


 12. Argumenten riktar sig inte enbart mot biologin utan också mot fysik, astronomi, geologi med flera.


 13. Darwin ringaktade dess amatörmässiga geologi och zoologi, men omprövade noggrant sina egna argument.


 14. De geologer som arbetar med ekonomisk geologi inriktar sig på att finna och hantera jordens naturresurser.


 15. Med mål att utforska geologi i området och samla fler fossil red Darwin tillsammans med gauchos in i inlandet.


 16. Han gick med på orealistiska datum för denna och för en bok om Sydamerikas geologi som gav stöd till Lyells idéer.


 17. Han gjorde även värdefulla insatser inom zoologin, speciellt inom entomologi, och intresserade sig även för geologi.


 18. Vi ser nu med våra egna ögon det vi bara läst om i böcker, säger Gudrun Lara Palmadottir som studerar geologi på Island.


 19. På dess dryga 30 000 km² finns både slätter, berg, floder, hav, skogar och en mångfald av geologi, jordmåner och klimat.


 20. På grund av det låga antalet rymdsonder som har sänts till Merkurius är dess geologi den minst utforskade av stenplaneternas.


 21. Under de följande åren tänkte han mycket på religion, samtidigt som han intensivt spekulerade om geologi och arternas omvandling.


 22. Darwin var ganska uttråkad av Robert Jamesons kurs i naturhistoria som täckte geologi, däribland debatten neptunism och plutonism.


 23. Han bildade teorier och funderade på att skriva en bok om geologi.I Brasilien blev Darwin förtjust i den tropiska skogen, men avskydde åsynen av slaveri.


 24. Hauthal blev 1890 avdelningsföreståndare vid det nygrundade La Plata-museet i Buenos Aires, Argentina, och 1896 professor i geologi vid La Plata-universitetet där.


 25. Han var docent i torvgeologi vid Helsingfors universitet 1951–1960 samt i geologi och paleontologi 1961–1972 och därefter professor i markgeologi vid Åbo universitet.


 26. Darwin tillbringade, som FitzRoy hade avsett, större delen av tiden på land med att undersöka geologi och göra naturhistoriska samlingar, medan Beagle kartlade kuster.


 27. Tre av fyra inre planeter har en betydande atmosfär och samtliga har en rik och varierande geologi med flera framträdande företeelser som nedslagskratrar och vulkaner.


 28. Koenen blev professor i geologi och paleontologi i Göttingen 1881 och gjorde sig känd genom rik skriftställarverksamhet, särskilt beträffande Nordeuropas tertiärfaunor.


 29. Gottfried, intendent för paleontologi, professor i geologi och chef för Center for Integrative Studies in General Science på The Science and Culture Museum vid Michigan State University.


 30. Han hade viss expertis inom geologi, skalbaggssamlande och dissektion av havslevande ryggradslösa djur, men på alla andra områden var han en novis och samlade skickligt prover för expertutlåtanden.


 31. Kemi kallas ibland för "den centrala vetenskapen" (en: the central science) eftersom den sammanbinder flera andra naturvetenskapliga områden såsom astronomi, fysik, materialvetenskap, biologi och geologi.


 32. Deras förslag har inte tagits på allvar av paleontologer då deras bevis baserades på okunnighet och missförstånd om geologi, och de diskuterade aldrig de andra fjäderbärande exemplaren som blivit allt fler sedan dess.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Huglo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologi, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/forskaren-forklarar-darfor-kommer-sophogarna-bli-ett-problem-i-framtiden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Galileo_(rymdsond), https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreationism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Regnéll, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schäfer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Plattektonik, https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Peel_(paleontolog), https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henri_Perrier_de_la_Bâthie, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/farliga-gasutslapp-kan-na-kritiska-nivaer-pa-island, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalonien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Merkurius, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hauthal, https://sv.wikipedia.org/wiki/Martti_Salmi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Solsystemet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Koenen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pamela_C._Rasmussen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx

Exempel på användning av ordet "geologin" i meningar

Geologin är en böjningsform av ordet geologi, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur geologin kan användas i en mening.


 1. Inom samhällsplaneringen spelar geologin en stor roll på flera olika sätt.


 2. Inom geologin finns ett antal metoder både för absolut och relativ datering.


 3. Man analyserade samtidigt landningsplatserna för Apollo 15 och Apollo 17 där geologin var känd.


 4. Metoder för relativ datering utvecklades när geologin började utvecklas till en formell vetenskap.


 5. Men geologin som självständig vetenskap, och med den innebörd den ges idag kommer från slutet av 1700-talet.


 6. Inom geologin finns flera olika underavdelningar, såsom petrologi, mineralogi, tektonik, sedimentologi, stratigrafi och paleontologi.


 7. Golds hypotes hör ihop med teorin om abiotisk petroleum, vilket var en minoritetsståndpunkt inom geologin som går ut på att petroleum inte har ett fossilt ursprung.


 8. Det var dock oklart om rådets medlemmar varit anhängare av djupgasteorin från början eller om de varit anhängare av majoritetsståndpunkten inom geologin, som går ut på att petroleum har ett fossilt ursprung.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_(månkrater), https://sv.wikipedia.org/wiki/Dala_Djupgas

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ geologhammare geologiprofessor ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet geologi som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "geologi" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "geologi" i ett större sammanhang.