I en mening

Använda genre i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet genre, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet genre i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "genre". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet genre kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är genren, genrens, genrer, genrerna och genres. Om du klickar på den böjning av ordet genre som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "genre" i meningar

Genre är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genre kan användas i en mening.


 1. Ur denna genre växte räddningsoperan fram.


 2. Shakespeare vidgar därmed gränserna för komedin som genre.


 3. Barn- och ungdomslitteratur utvecklades till en egen genre.


 4. En superstjäma inom sin genre, men ändå okänd för de flesta.


 5. Vertinskij lyckades skapa en helt ny genre på den ryska estraden.


 6. Den ungerskfödde Emma Orczy (1865–1947) skrev också i denna genre.


 7. Andra nyligen uppmärksammade författare i denna genre är Ruth Rendell, P.


 8. För Gray är böckerna alltför originella att tillhöra någon specifik genre.


 9. Vad gäller svenskarnas musikvanor hittar vi en växande genre, nämligen Epadunk.


 10. En närbesläktad genre är mondo, dokumentärer med syfte att chocka eller uppröra åskådaren.


 11. Mainstream-författare som Doris Lessing och Margaret Atwood skrev också verk i denna genre.


 12. Afhandlingar om undervisningsväsendet (postumt, 1851) är ytterligare ett verk i denna genre.


 13. Hon har också tecknat ett stort antal barnböcker efter eget manus, som Quel genre de bisous?


 14. Soundet förändrades drastiskt och skivans genre utgjordes nu av pop med element av countrymusik.


 15. Kirsten Ahlburg skapade med detta en ny genre, och är känd idag för en serie böcker i denna genre.


 16. Utopia är en föregångare i utopiskrivandet som litterär genre, och den har fått många efterföljare.


 17. Den som brukar anges som skapare av den genre som vi idag känner igen som deckare är Edgar Allan Poe.


 18. Romanen Valperga är till exempel en feministisk version av Walter Scotts traditionellt manliga genre.


 19. Stationerna spelar nästan uteslutet musik från 1980-talet och varje station representerar sin egen genre:.


 20. Hiphop i dag är en stor genre som alltför länge har gömts undan i Sverige för att man trott att det inte säljer.


 21. Till att börja med spekulerade journalister mycket kring vad spelets genre kunde vara, på grund av hur vag trailern var.


 22. Idag behandlas dock dessa affischer utifrån sin stora mängd, som en egen separat genre inom hans konstnärliga produktion.


 23. En hedonistisk genre som verkligen exploderat i år och klättrat på topplistorna som handlar om sprit, sex och att köra bil.


 24. Senare författare i denna genre är Bart Spicer (detektiv: Carney Wilde), Ross MacDonald (detektiv: Lew Archer, debut 1949).


 25. Framgångarna med Nevermind populariserade inte bara grunge utan etablerade alternativ rock som en kulturell och kommersiell genre.


 26. Den här sortens videor är närmast en egen genre inom islamistisk terrorpropaganda, enligt flera experter som SVT nyheter talat med.


 27. Även om dess kvalitet ifrågasattes av några har det hävdats att det skapat en helt ny genre som skiljer sig från tidigare spel i serien.


 28. Bandet har sålt över 110 miljoner album världen över, varav 58 miljoner i USA, och räknas som det mest inflytelserika bandet i sin genre.


 29. Betydande tidiga exempel på denna genre är Sybil, or The Two Nations (1845) av Benjamin Disraeli, och Charles Kingsleys Alton Locke (1849).


 30. Han var oförmögen att avsluta sin opera, Moses och Aron (1932-33), som var ett av de första verken i sin genre komponerat helt med tolvtonsteknik.


 31. Spelet har blivit positivt mottaget; recensenter har kallat det ett av de bästa i sin genre, på grund av dess handling, figurer, musik och grafik.


 32. Enligt Favret försöker Wollstonecraft reformera den opersonliga genre som affärskorrespondens representerar och genomsyra den med egna erfarenheter.


 33. En annan framstående författare i denna genre, Douglas Adams, är särskilt förknippad med det komiska science fiction-verket Liftarens Guide till Galaxen.


 34. Hon förklarar att tidningsmagasinen "var en stor litterär genre under 1820- och 1830-talen", och bland dessa tidningar var The Keepsake den mest framgångsrika.


 35. Vardagligt används om en person som sjunger med en klassisk skolad röst att denne "sjunger opera", men i strikt mening är opera en genre och inte ett sångsätt.


 36. Heidenstam hade också börjat kritisera den naturalistiska litteraturen, en genre där Strindberg var den ledande författaren och dramatikern (Fröken Julie, Fadren).


 37. Från medeltiden finns flera berättelser bevarade om resor till helvetet eller himlen och återkomster till livet, så i Inferno anknyter Dante till en etablerad genre.


 38. Deckare är i vid mening den skönlitterära genre som sorteras under spänningslitteratur och som handlar om brott, hur de klaras upp, olika brottslingar och deras motiv.


 39. Pjäsen var till skillnad från de flesta av Lefflers övriga dramatiska produktioner en komedi, en genre som hon under det följande året skulle komma att ägna sig mer åt.


 40. En stor del av den tidiga utvecklingen gick ut på att bestämma spelets genre och hur man på bästa sätt skulle integrera de två serierna och samtidigt skapa ett nytt spel.


 41. Tidigare samma dag hade Ball skrivit i sin dagbok att han uppfunnit en ny poetisk genre som han kallade Vers ohne Worte (verser utan ord) eller Lautgedichte (ljuddikter).


 42. Till skillnad mot många andra utvecklare, som utgår från en viss spelmekanik eller genre, börjar Thatgamecompany med att bestämma vilka känslor de vill påverka hos spelaren.


 43. Leffler menade att dramat som genre släpade efter romanen i sin formmässiga utveckling och var tvunget att förändras "om det inte ska bli stående som en relik från en död konstform".


 44. För det fjärde den samhällsskildrande satiren, en genre med anor i antiken som på 1700-talet utövades av diktare som Jonathan Swift, Alexander Pope, Ludvig Holberg och Olof von Dalin.


 45. Herodotos berättelse om Kyros uppväxt tillhör en genre av legender där övergivna barn av ädel börd, såsom Oidipus och Romulus och Remus, återvänder för att hävda sin kungliga ställning.


 46. Den allt större spridningen under senare årtionden har vid sidan av den radikalfeministiska agendan bidragit till en sorts normalisering eller åtminstone tolerans av pornografin som genre.


 47. Burna Boy är den grammyprisade nigerianske superstjärnan som under sina snart tio år och sex fullängdare sedan albumdebuten sett både sig själv och sin genre växa till en topp i dagens pop.


 48. Alternativ rock (engelska: alternative rock, ibland förkortat till alt-rock eller bara alternative) är en genre inom rockmusik som uppstod under 1970-talet och blev populär under 1980-talet.


 49. Ibland kallas twitteratur för en litterär genre, men den är dock snarare en anpassning av olika genrer till ett kommunikationsmedium.Twitteratur har ofta experimentell eller lekfull karaktär.


 50. Teatern var ofta burleskt komisk, där kvinnliga skådespelare medverkade i sexuellt betonade föreställningar, och Theodora ska ha visat talang inom denna genre av burlesk teater och fysisk komedi.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lodoïska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lika_för_lika, https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelskspråkig_litteratur, https://www.svt.se/sport/skateboard/infor-os-mot-sveriges-superstjarna-inom-skateboard, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Vertinskij, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gormenghast, https://www.svt.se/kultur/epadunk-och-mustiga-mauri-lockar-svenska-folket-spotify-youtube-bolaget-victor-leksell, https://sv.wikipedia.org/wiki/Snuff, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicole_Claveloux, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandy_Norwood, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Ahlburg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More, https://sv.wikipedia.org/wiki/Deckare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_Vice_City, https://www.svt.se/kultur/musik/en-stor-genre-som-alltfor-lange-har-gomts-undan-i-sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Mirage_Sessions_♯FE, https://sv.wikipedia.org/wiki/El_Lisitskij, https://www.svt.se/kultur/musikkritikern-om-startfaltet-epa-dunken-sticker-ut, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(musikgrupp), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-ar-is-ledarens-video-mer-an-bara-annu-ett-terrorbudskap, https://sv.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_64, https://sv.wikipedia.org/wiki/Metallica, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schönberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ever_17:_The_Out_of_Infinity, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brev_skrivna_under_en_kort_vistelse_i_Sverige,_Norge_och_Danmark, https://sv.wikipedia.org/wiki/Opera, https://sv.wikipedia.org/wiki/Verner_von_Heidenstam, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anne_Charlotte_Leffler, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karawane, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thatgamecompany, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Michael_Bellman, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyros_II, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pornografi, https://www.svt.se/kultur/recension-burna-boys-konsert-ar-smatt-historiskt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativ_rock, https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitteratur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodora_(kejsarinna)

Exempel på användning av ordet "genren" i meningar

Genren är en böjningsform av ordet genre, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genren kan användas i en mening.


 1. Idag agerar genren mer i något slags vakum.


 2. Den tillhör genren ”offentlig kölhalning av ex”.


 3. Han beskrevs som en mästare av den humoristiska genren.


 4. Hela 28 procent svarar att genren är vägen till vuxenmys.


 5. Riot börjar kalla genren för Multiplayer online battle arena.


 6. Däremot minskade priset på ljud och e-böcker i genren under 2022.


 7. Men Collins största bidrag till genren blev Månstenen 1868, som T.S.


 8. Bandets fans har ofta benämnts som bland de mest hängivna inom genren.


 9. De tidskrifter som kom att forma genren var huvudsakligen de amerikanska.


 10. Det är en ökning från föregående år, även pockets inom genren ökade i pris.


 11. En ambition för skaparna av serien har varit att visa på mångfalden i genren.


 12. Belafonte populariserade sedermera genren calypso utanför de Karibiska öarna.


 13. Georgette Heyer var en av de första författarna inom genren historisk romans.


 14. Nu kommer den här genren att sluta, nu kommer man att rappa om någonting annat.


 15. Det här stora antalet verk gjorde att genren utforskades och utvidgades rejält.


 16. Enligt Bill Ivey startade genren i Nashville och blev känd som Nashvillesoundet.


 17. Det har även skett ett skifte i drivkraften hos unga till att ge sig in i genren.


 18. Hon har kallats ”sin generations röst” och var med och skapade genren ”mumblecore”.


 19. Den popularitet som Gernsbacks tidskrifter nådde fick fler att söka sig till genren.


 20. Jag tror att man när debatten ägde rum såg att det var orimligt att lyfta upp genren.


Källa: https://www.svt.se/kultur/ny-bok-svensk-gangsterrap-emil-arvidsson, https://www.svt.se/kultur/shakiras-nya-lat-en-offentlig-kolhalning-av-exet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodor_Weissman, , https://sv.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena, https://www.svt.se/kultur/barnbocker-minskar-bade-i-forsaljning-och-utgivning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Deckare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slayer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Science_fiction-tidskrift, https://www.svt.se/kultur/ny-serie-skildrar-hur-hiphop-blev-sveriges-storsta-musikgenre, https://www.svt.se/kultur/harry-belafonte-ar-dod-1, https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelskspråkig_litteratur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Countrypop, https://www.svt.se/kultur/sa-gick-stjarngissoren-greta-gerwig-gatt-fran-indiefilm-till-barbie, https://www.svt.se/kultur/yasin-gangsterrap-p3-sveriges-radio-sverigedemokraterna-vansterpartiet

Exempel på användning av ordet "genrens" i meningar

Genrens är en böjningsform av ordet genre, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genrens kan användas i en mening.


 1. Vi får se hur genrens framtid ser ut, säger Natasha Azarmi.


 2. I serien ”När hiphop tog över” berättar artister och producenter om genrens resa det senaste decceniet.


 3. Där, på en fest år 1973, ska den så kallade “fadern av hiphop”; Kool DJ Herc, bidragit till genrens grundande.


 4. På 1900-talet kom genrens stränga metrikregler att upplevas som en tvångströja som man med självklarhet revolterade mot.


 5. Romanen har som regel en eller flera huvudpersoner, och den psykologiska skildringen av dessa är ett av genrens kännetecken.


 6. Andra doo wop-grupper som startat långt efter genrens första storhetstid är Showaddywaddy, Rocky Sharpe and the Replays och svenska The Boppers.


 7. Nordström skrev också kritikerhyllade flickböcker som bröt mot genrens konventioner och som senare inspirerade Astrid Lindgren till tex Pippi Långstrump.


 8. Tidskriften sålde mycket snart mer än Analog tidigare Astounding och kom att bli genrens dominerande tidskrift,med en mycket stor mängd Hugo- och Nebulapriser.


 9. Tidningens biträdande ansvariga utgivare Karin Olsson har deltagit i debatten om gangsterrap och kriminalitet och tror att genrens framskjutna roll i radio och på galor är förbi.


 10. Han jämför med Opeths stora genombrottsalbum Blackwater Park, och kallar Watershed för "ännu en av melodisk death metals höjdpunkter från genrens obestridda, ogreppbara mästare".


 11. Deras inflytande på genrens utveckling har varit betydelsefull och Joel McIver kallar dem thrashens kungar, "kings of thrash", i sin presentation av bandet i boken Extreme Metal II från 2005.


Källa: https://www.svt.se/kultur/epadunk-och-mustiga-mauri-lockar-svenska-folket-spotify-youtube-bolaget-victor-leksell, https://www.svt.se/kultur/ny-serie-skildrar-hur-hiphop-blev-sveriges-storsta-musikgenre, https://www.svt.se/kultur/hiphopens-50-arsjubileum-firades-pa-bet-awards, https://sv.wikipedia.org/wiki/Shi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Roman, https://sv.wikipedia.org/wiki/Basstämma, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ester_Blenda_Nordström, https://sv.wikipedia.org/wiki/Science_fiction-tidskrift, https://www.svt.se/kultur/yasin-gangsterrap-p3-sveriges-radio-sverigedemokraterna-vansterpartiet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Watershed, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slayer

Exempel på användning av ordet "genrer" i meningar

Genrer är en böjningsform av ordet genre, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genrer kan användas i en mening.


 1. Twitteraturen sträcker sig över olika genrer.


 2. Strömstedt har verkat i ett antal litterära genrer.


 3. Hans skrivande varierade över tiden och i olika genrer.


 4. Han har sammanlagt gett ut 40-talet titlar i olika genrer.


 5. Bara två respektive en procent tror att dessa genrer leder till sex.


 6. Svaret är att deckare, liksom alla genrer, bygger på en rad konventioner.


 7. Klaus Rifbjerg skrev sedan debutboken 1956 fler än 150 böcker i olika genrer.


 8. Indelad i fyra olika delar och genrer återges de turbulenta åren på Wall Street.


 9. Styrkan i dessa litterära genrer kan bedömas genom hur samtidens läsare reagerade.


 10. I nya albumet ”Oas” har de precis som i debutalbumet influerats av flera olika genrer.


 11. Han är aktiv inom en rad litterära genrer och verkar som litteraturkritiker och journalist.


 12. Kungen var medveten om operans överlägsenhet gentemot andra tal- och musikdramatiska genrer.


 13. Där filmernas skräck delas upp i olika genrer verkar spelvärldens dito sakna tydliga gränser.


 14. Den stora konsumtionen av gratisporr också ha drivit på utvecklingen mot allt fler olika genrer.


 15. Bland de ofullbordade verken finns även dramer som spänner över andra genrer än de som publicerats.


 16. Strindberg var mycket produktiv, trots perioder av improduktivitet, och banbrytande inom flera genrer.


 17. Folktron består av olika genrer som visor, ordspråk, sagor, sägner, folkminnen och folkliga traditioner.


 18. Bandets mix av hårdrock, funk och hiphop har påverkat genrer som funk metal, rapmetal, raprock och nu metal.


 19. Som musiker har han rört sig mellan olika genrer, men det är första gången han skriver psalmer och för orgel.


 20. Hon beskriver det själv som att hon sitter på en gärdsgård mellan definitionerna, olika konstarter och genrer.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitteratur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Strömstedt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Leoš_Janáček, https://sv.wikipedia.org/wiki/Peo_Rask, , https://sv.wikipedia.org/wiki/Deckare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klaus_Rifbjerg, https://www.svt.se/kultur/pulitzerpristagaren-hernan-diaz-om-sin-relation-till-sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Onkel_Toms_stuga, https://www.svt.se/kultur/retropopbandet-dina-ogon-slapper-nytt-album, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thetis_och_Pelée, https://www.svt.se/kultur/recension-callisto-protocol-ett-skrackspel-utan-riktig-skrack, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pornografi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anne_Charlotte_Leffler, https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Folktro, https://sv.wikipedia.org/wiki/Red_Hot_Chili_Peppers, https://www.svt.se/kultur/tusentals-psalmforslag-har-inkommit-nu-stanger-digitala-psalmbrevladan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Westerberg_(konstnär)

Exempel på användning av ordet "genrerna" i meningar

Genrerna är en böjningsform av ordet genre, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genrerna kan användas i en mening.


 1. Mycket av hans fokus ligger på vad de två respektive genrerna skildrar.


 2. God of War är ett enspelarspel i genrerna actionäventyr och hack 'n slash.


 3. På debuten Tamar bestod Braxtons musik i huvudsak av genrerna pop och R&B.


 4. Johnson finns representerad på Moderna museet inom genrerna teckning och kollage.


 5. Det har varit en av de mest säljande genrerna genom tiderna och får ofta egna avdelningar i bokaffärer och bibliotek.


 6. Norwoods sångteknik har haft en betydande inverkan på musikindustrin, särskilt inom genrerna R&B, pop och gospel.


 7. Däremot får de flesta svenska artister inom genrerna en stor procent av utbetalningarna från Spotify direkt i egen ficka.


 8. Dahl skrev under sin levnad tjugoåtta böcker i genrerna prosa, essä och prosadikt, och med en tonvikt på självbiografiskt skrivande.


 9. The Guardian Legend, i Japan Guardic Gaiden (ガーディック外伝, Gādikku Gaiden), är ett TV-spel från 1988, som blandar genrerna actionäventyr och shoot 'em up.


 10. Den stil som Quiet Riot startade kom sedan att kallas glam metal eller pudelrock och var en av de största genrerna tillsammans med synthpopen under 80-talet.


 11. Skildringar av samlag inom konsten sorteras in i erotik och pornografi, två av de mest populära genrerna, ända sedan utgivningen av Kama Sutra någon gång mellan första århundradet f.Kr.


 12. Lovecraft, född 20 augusti 1890 i Providence, Rhode Island, död 15 mars 1937 i Providence, var en amerikansk författare av främst skönlitteratur inom genrerna skräck, fantasy och science fiction.


 13. Daniel Johansson konstaterar att nuvarande streamingmodell gynnat genrerna pop, hiphop, epadunk och dance/elektroniskt som stått för nästan 80 procent av all streaming i Sverige under den aktuella tidsperioden.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Roman, https://sv.wikipedia.org/wiki/God_of_War, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamar_Braxton, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Emil_Johnson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Deckare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandy_Norwood, https://www.svt.se/kultur/ny-forskning-spotifys-betalning-inte-samre-an-skivbolagstiden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tora_Dahl, https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Guardian_Legend, https://sv.wikipedia.org/wiki/Quiet_Riot, https://sv.wikipedia.org/wiki/Samlag, https://sv.wikipedia.org/wiki/H.P._Lovecraft

Exempel på användning av ordet "genres" i meningar

Genres är en böjningsform av ordet genre, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur genres kan användas i en mening.


 1. Nya influenser och nya genres kommer, vilket vi har stor respekt för, med de konkurrerar ut klassiska instrument som då inte blir lika balla.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborgs-symfoniker-vill-locka-unga-att-spela-blasinstrument

Synonymer till genre

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet genre följande synonymer: kategori, sort, stil, typ, musikstil och stilart.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ genpar genrebestämma ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet genre som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "genre" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "genre" i ett större sammanhang.