I en mening

Använda frikalla i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet frikalla, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet frikalla i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "frikalla".

Exempel på användning av ordet "frikalla" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet frikalla kan användas i en mening.


  1. Varje biskop fick frikalla 30 man och varje sockenpräst två man från beskattning och en från krigståg.


  2. Ärkebiskopen fick dessutom rätt att frikalla 100 svenner, vilka i sin tur var och en kunde frikalla ytterligare 1-2 av sina tjänare.


  3. Av ett annat dokument som utfärdats samma år framgår att varje riddare hade rätt att frikalla sig själv och ytterligare två män från alla ledungsskyldigheter.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Frälse

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ frijazz frikativa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet frikalla som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "frikalla" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "frikalla" i ett större sammanhang.