I en mening

Använda förverkliga i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet förverkliga, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet förverkliga i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "förverkliga".

Exempel på användning av ordet "förverkliga" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet förverkliga kan användas i en mening.


 1. Som 25-åring reste hon till Stockholm för att förverkliga sina författardrömmar.


 2. De anses vara bäst lämpade att förverkliga nya idéer och säkerställa stabilitet i USA.


 3. Det blev en fix idé att förverkliga reservatet, men längs vägen dök oväntade problem upp.


 4. Därefter stöttade han sonen i att förverkliga sina egna planer på en karriär som konstnär.


 5. Den som har en idé och vill förverkliga den kan logga in på en e-tjänst och fylla i ett formulär.


 6. Donald Trump har hittills haft alla möjligheter att förverkliga sina politiska visioner som USA:s president.


 7. Macron hoppas att samtalen i Paris ska göra det möjligt att ta flera steg mot att förverkliga Minsköverenskommelsen.


 8. Nu ville man äntligen komma igång med det stora arbetet att förverkliga folkhemmets och modernismens stadsplaneideal.


 9. Valresultatet kommer enligt Faltýnek att ge Ano möjlighet att förverkliga sitt program skatterna kommer inte att höjas.


 10. En homosexuell man däremot var en skam för den ariske mannen som med SS som utvald förtrupp skulle förverkliga ett stortyskt rike.


 11. Nord och syd bör anstränga sig ytterligare för att förverkliga atomavrustningen på koreanska halvön, säger Kim enligt nyhetsbyrån KCNA.


 12. Leffler såg det som kvinnans uppgift att förverkliga sig själv och novellerna i samlingen visar exempel både när så sker och vice versa.


 13. Redan 1931 kunde en av utställningsarkitekterna, Uno Åhrén, förverkliga sina bostadssociala idéer i radhusområdet i Norra Ängby i Bromma.


 14. Med nya kompis, Peyton, till uppmuntran finns det ingenting som kan förhindra henne från att förverkliga hennes drömmar en gång för alla.


 15. Och det var just de idéerna och de metoderna Valfrid Palmgren tog med sig hem och förverkligade eller bidrog till att förverkliga i Sverige.


 16. När SVT-meteorologen Helen Tronstad gick i pension bestämde hon sig för att förverkliga sin dröm om en långresa till andra ändan av jordklotet.


 17. Flygande bilar har länge varit ett vanligt inslag i sci-fi-filmer, men jämfört med mycket annan teknisk utveckling tagit lång tid att förverkliga.


 18. Mendelsohn fick däremot inte förverkliga några av dessa, utan den första byggnad som blev verklighet var Einsteinobservatoriet i Potsdam (1919–20).


 19. Liksom Anders Torstensson på 1600-talets mitt fick stadsingenjören Herman Ygberg praktiskt förverkliga de stora gaturegleringar på 1800-talets slut.


 20. År 1913 försökte Vertinskij förverkliga sin gamla dröm om att komma in vid Moskvas konstnärliga teater, men blev inte antagen på grund av defekt diktion.


 21. En vision som är svår att förverkliga så länge Franco, som startade det blodiga inbördeskriget med målet störta den folkvalda republiken, vilar på platsen.


 22. Att känna till det är att känna till den sanna naturen hos alla fenomen, och att förverkliga det är att bli en buddha, att bli ett med kvalitéerna av en buddha.


 23. Den tredje utvandringsvågen var kväkare, inte minst från Yorkshire och Lancashire, vilka flyttade till Pennsylvania för att kunna förverkliga sina religiösa ideal.


 24. Hitler var i behov av en politiker som var mera villig att förverkliga hans utrikespolitiska planer och utnämnde den 4 februari 1938 Ribbentrop till ny utrikesminister.


 25. Bland de som ville förverkliga denna marsch fanns krigsveteranen från första världskriget, Erich Ludendorff, och ordföranden för ett litet nazistiskt parti, Adolf Hitler.


 26. På grundval av det lät Karl utnämna Widmark till landshövding i Norrbottens län efter Anders Emanuel Ros och som sådan kom Widmark att förverkliga flera av dessa ambitioner.


 27. Men eftersom det är en så stor symbolisk fråga så är det är möjligt att hon vill visa för andra afrikanska länder att Etiopien menar allvar, att de vill förverkliga projektet.


 28. Arbetslaget, ihop med sina försök att förverkliga ett modernt Los Angeles, skapade också en öppen omskapelse av södra Kalifornien som inkluderar en stor landsbygd kring Los Santos.


 29. Äktenskapet och samarbetet mellan Chuck och Joni upplöstes tidigt under 1967 varmed Joni flyttade till New York City i syfte att förverkliga sina musikerdrömmar att bli soloartist.


 30. Hökarängen och Gubbängen förverkliga delar av de idéer om nya förortssamhällena som redovisas i utredningen Det framtida Stockholm, bland annat fick idéerna om grannskapsplanering här sitt genombrott.


 31. Idén om tre sammankopplade huvudpersoner kom först till under utvecklingen av Grand Theft Auto: San Andreas (2004) , men teamet kände att de inte hade de tekniska förmågorna till sitt förfogande för att förverkliga den.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigge_Stark, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/prestigetidningen-the-new-york-times-stodjer-warren-och-klobuchar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenskar-bakom-stort-marint-reservat-i-afrika, https://sv.wikipedia.org/wiki/Felix_Nussbaum, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/orsa-kommun-satsar-600-000-kronor-pa-att-forverkliga-ideer-fran-medborgare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/mycket-star-pa-spel-for-trump-i-dag, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/parismotet-ett-steg-mot-fred-i-ukraina, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraftig-hogersvang-i-tjeckiens-val, https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Nazityskland, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/datum-klart-for-nytt-toppmote-mellan-nord-och-sydkorea, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anne_Charlotte_Leffler, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharpay's_Fabulous_Adventure, https://sv.wikipedia.org/wiki/Valfrid_Palmgren, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vader-helen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygande-bilar-testas-i-tyskland-ska-fungera-som-taxi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernistisk_arkitektur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiska_kartor_över_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Vertinskij, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/spaniens-regering-godkanner-flytt-av-francos-kvarlevor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibetansk_buddhism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tretton_kolonierna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_von_Kahr, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XV:s_eriksgata, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/etiopien-planerar-oppna-kontroversiell-damm-risk-for-konflikt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_V, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joni_Mitchell, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hökarängen

Synonymer till förverkliga

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet förverkliga följande synonymer: genomdriva, genomföra, infria, realisera, uppfylla och implementera.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ förvarstagna förverkligade ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet förverkliga som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "förverkliga" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "förverkliga" i ett större sammanhang.