I en mening

Använda försvarsanläggning i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet försvarsanläggning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet försvarsanläggning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "försvarsanläggning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet försvarsanläggning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är försvarsanläggningar, försvarsanläggningarna, försvarsanläggningarnas och försvarsanläggningen. Om du klickar på den böjning av ordet försvarsanläggning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "försvarsanläggning" i meningar

Försvarsanläggning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur försvarsanläggning kan användas i en mening.


 1. Behovet av en starkare försvarsanläggning blev därmed tydligt.


 2. På Vardhberget vid Getakärr lät han uppföra en försvarsanläggning.


 3. Det hade redan då till stor del förlorat sin roll som försvarsanläggning.


 4. Byggnadens första funktion var som försvarsanläggning och som bas för rytteriet.


 5. Efter Karl IX:s makttillträde förlorade slottet sin roll som försvarsanläggning.


 6. Dessutom fanns ytterligare en försvarsanläggning på Tegelkullen söder om staden.


 7. Fram till 1687 hade befästningarna på Gullbergsklippan bestått av en försvarsanläggning med formen av en fyrauddig stjärna.


 8. Men innehåller även representationsrum med inredning från den tid då Bodens fästning var Sveriges viktigaste försvarsanläggning.


 9. När fästningen förklarades färdigbyggd 1909 hade utvecklingen redan gjort fästningen omodern, och den ströks som aktiv försvarsanläggning 1925.


 10. Denna försvarsanläggning har inte varit i bruk mer än ett par decennier, att döma av kol-14-dateringarna och bristen på omnämnanden i skriftliga källor.


 11. Amiral Baltzar von Platen tog initiativ till en större försvarsanläggning på Vanäs udde på västra stranden av Vättern, senare kallad Karlsborgs fästning.


 12. En garnison och försvarsanläggning inrättades, och omkring 1580 blev den lilla skansen, Skansin, byggd av handelsmannen och nationalhjälten Magnus Heinason.


 13. Enligt en del källor kan det ha funnits en enkel försvarsanläggning, en kastal eller liknande, på Stadsholmens nordöstra del kring 1200 eller redan i slutet av 1100-talet.


 14. Innan Stockholm grundades (1252) kan det ha funnits en enkel försvarsanläggning, en kastal eller liknande, på Stadsholmens nordöstra del, möjligtvis redan i slutet av 1100-talet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Akershus_fästning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Örebro_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodens_garnison, https://sv.wikipedia.org/wiki/Västergötlands_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tórshavn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_fasta_försvar

Exempel på användning av ordet "försvarsanläggningar" i meningar

Försvarsanläggningar är en böjningsform av ordet försvarsanläggning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur försvarsanläggningar kan användas i en mening.


 1. Spelaren kan även bygga fästningar och försvarsanläggningar för att försvara sin bas.


 2. Dahlbergh fick dessutom uppgiften att göra en karta över Köpenhamns försvarsanläggningar.


 3. De flesta placerades i olika försvarsanläggningar och garnisoner runtom rikets provinser.


 4. Det gäller även för Stockholms fasta försvarsanläggningar från första och andra världskriget.


 5. Örebroaren som är i 40-årsåldern har under en tid samlat ihop information om försvarsanläggningar i Sverige.


 6. Han har enligt domen tagit fram en kartstruktur på försvarsanläggningar som han i sin tur spridit på internetforum.


 7. Mannen i 40-årsåldern som är från Örebro har under en tid samlat ihop information om försvarsanläggningar i Sverige.


 8. Under flera år misstänks mannen ”obehörigen” ha tagit fram uppgifter om ett stort antal försvarsanläggningar i Sverige.


 9. Förslagsritning från 1640-talet över framtida försvarsanläggningar på Kyrkogårdsholmen, med avskilda (detacherade) försvarsverk.


 10. Nya Älvsborg ingår i en serie av försvarsanläggningar med namnet Älvsborg vid inloppet till Göteborg som tidsmässigt avlöst varandra.


 11. Här ligger sedan 1975 Hammarby riksstation i två väldiga bergrum och med konstruktionslösningar som annars bara tillämpas i försvarsanläggningar.


 12. Terrängen är bergigare och lättare att försvara, och rebellstyrkorna har byggt tunnlar och andra försvarsanläggningar som förberedelse för en attack.


 13. Vid Riksantikvarieämbetets genomgång år 2002 av försvarsanläggningar som ansågs värda att bevara, föreslogs batteriet på Galterö att bevaras i sin helhet.


 14. Sedan Gustav III personligen kommit till Göteborg för att leda försvaret, och utnämnt en ny kommendant, rustades ett antal av stadens försvarsanläggningar upp.


 15. Erik Dahlbergh ledde arbetet med uppförandet av murade eller timrade hus för officerarna, baracker och lägerhyddor för soldaterna samt olika försvarsanläggningar.


 16. Området innehöll Tjeckoslovakiens viktigaste försvarsanläggningar mot väst, stora delar av Tjeckoslovakiens tunga industri men också en stor minoritet av tjecker.


 17. Rikets östra provinser kom att förstärkas med samtliga indelta regementen från Finland och över 100 permanenta försvarsanläggningar, med några värvade garnisonsregementen.


 18. De äldsta fasta försvarsanläggningar i Stockholm går tillbaka till slutet av 1200-talet och början av 1300-talet då den äldre inre stadsmur runt Stadsholmens inre delar anlades.


 19. Nu inleds rättegången i Örebro tingsrätt mot den man i 40-årsåldern som anklagas för att ha samlat information om försvarsanläggningar och sedan publicerat uppgifterna på ett internetforum.


 20. Idag är många av Stockholms fasta försvarsanläggningar rivna för ett ge plats åt ny bebyggelse men en hel del fästningar, skansar, värn, stridsvagnshinder och pjäsplatser är fortfarande kvar.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ringarnas_Herre:_Slaget_om_Midgård_II, https://sv.wikipedia.org/wiki/Belägringen_av_Köpenhamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karoliner, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_fasta_försvar, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/mannen-som-spridit-militaruppgifter-doms, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/brottet-om-sveriges-sakerhet-rattegangen-startade-idag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Älvsborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Telekommunikationer_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/militara-framgangar-for-assads-styrkor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Münchenöverenskommelsen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Rehnskiöld, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/rattegang-startar-mot-orebroare-som-misstanks-ha-spridit-militara-uppgifter

Exempel på användning av ordet "försvarsanläggningarna" i meningar

Försvarsanläggningarna är en böjningsform av ordet försvarsanläggning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur försvarsanläggningarna kan användas i en mening.


 1. Senare ryska anfall innebar att de svenska försvarsanläggningarna i hela Baltikum och delar av Finland erövrades under 1710.


 2. Till sin sida hade han ofta fortifikationsingenjören Johan Peter Kirstenius som stod för det praktiska byggarbetet med försvarsanläggningarna.


 3. Timret från byggnaderna hade förts till fästningen för att användas till försvarsanläggningarna, men när ett fredsavtal slöts det året evakuerade danskarna staden.


 4. I september 1717 inspekterade Karl XII försvarsanläggningarna i Strömstad, och på tillbakavägen till Lund besökte han Göteborg den 20 september och inspekterade även Göteborgseskadern.


 5. De olika krigen under 1600- och tidigt 1700-tal: Kalmarkriget, Hannibalsfejden, Gyldenløvefejden, och Stora nordiska kriget innebar att försvarsanläggningarna i staden och omgivningarna byggdes ut.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Striderna_vid_Göta_älv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henckelska_gården, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Varvet_(1717), https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar

Exempel på användning av ordet "försvarsanläggningarnas" i meningar

Försvarsanläggningarnas är en böjningsform av ordet försvarsanläggning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur försvarsanläggningarnas kan användas i en mening.


 1. Utvecklingen av krigstaktiken och belägringsredskapen hade en betydande inverkan på försvarsanläggningarnas arkitektur.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kievrus

Exempel på användning av ordet "försvarsanläggningen" i meningar

Försvarsanläggningen är en böjningsform av ordet försvarsanläggning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur försvarsanläggningen kan användas i en mening.


 1. Detta skylldes inte på svagheter i försvarsanläggningen, utan på att garnisonen inte försvarade slottet.


 2. Den äldsta försvarsanläggningen nämns i Håkon den gamles saga som en kastal, det vill säga ett fristående torn, vilken förstördes 1227.


 3. Den nya försvarsanläggningen Älvsborgs fästning vid Göteborgs hamninlopp började byggas 1899, och Älvsborgs kustartilleridetachement sattes upp som en del av det nya Kustartilleriet år 1902.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Towern, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Varvet

Synonymer till försvarsanläggning

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet försvarsanläggning följande synonymer: bålverk.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ försvarsalliansen försvarsanslag ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet försvarsanläggning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "försvarsanläggning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "försvarsanläggning" i ett större sammanhang.