I en mening

Använda förstadsbanor i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet förstadsbanor, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet förstadsbanor i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "förstadsbanor".

Exempel på användning av ordet "förstadsbanor" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet förstadsbanor kan användas i en mening.


  1. Resultatet blev ett omfattande nät av spårvägar och förstadsbanor.


  2. Saarinen och Jung föreslog också en möjlighet att bygga förstadsbanor, antingen under eller ovanför gatorna.


  3. Dessa kunde sammanlänkas med staden genom särskilda ångdrivna förstadsbanor, såsom Djursholmsbanan och Saltsjöbanan.


  4. Strax efter förra sekelskiftet kom Stockholms båda spårvägsbolag, Stockholms Nya Spårvägs AB, SNS och Stockholms Södra Spårvägs AB, SSB, liksom vissa förstadsbanor att elektrifiera sina nät.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tunnelbana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Munksnäs-Haga-planen

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ förstadivisionen förstagångsbesökare ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet förstadsbanor som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "förstadsbanor" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "förstadsbanor" i ett större sammanhang.