I en mening

Använda fobi i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet fobi, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet fobi i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "fobi". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet fobi kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är fobier och fobin. Om du klickar på den böjning av ordet fobi som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "fobi" i meningar

Fobi är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fobi kan användas i en mening.


 1. Ordet fobi har sitt ursprung i den grekiska mytologin.


 2. Ordet fobi kan också avse andra kliniska tillstånd än rädsla.


 3. • Laura efter väninnans sjukhusbesök: ”Har fobi för att söka vård”.


 4. Ytterligare ett sätt att utveckla fobi är att få något berättat för sig.


 5. Rädsla eller fobi för sprutor kan leda till att människor begränsar sina liv.


 6. För henne har mobbningen lett till både depression, ångest, anorexi och social fobi.


 7. Bisexuella som SVT Nyheter pratat med vittnar om fobi inifrån det egna HBTQ-communityt.


 8. Det finns ett antal olika mekanismer som påverkar att en rädsla utvecklas till en fobi.


 9. Rädsla som involverar andra människor eller sociala situationer kallas för social fobi.


 10. Det som i de flesta fall anses vara orsaken är olika ångestsyndrom, som tex social fobi.


 11. Med studiens förutbestämda nivåer beräknades 15,6 % av befolkningen lida av social fobi.


 12. Denna behandlingsfilosofi gäller oavsett om patienten lider av en specifik fobi eller social fobi.


 13. Jag vill ha vaccin men jag har varit jättestressad över att ta en spruta, säger Maria Lindberg som har fobi för sprutor.


 14. Resultat skulle i det här fallet kallas specifik fobi, alltså att Albert reagerar med kraftig rädsla när han ser en råtta.


 15. Han menar att just situationer med vaccinationer på löpande band i en del fall kan ha varit början på en rädsla eller fobi.


 16. Vad gäller fobi i kategorin blod-injektion-skada under specifik fobi tycks dock ärftligheten vara tydligare än i andra fobier.


 17. Svenska förhållanden rörande specifika fobier visade en total punktprevalens för specifik fobi på 19,9 % i en studie utförd 1996.


 18. För att betraktas som en fobi måste den negativa känsla som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet.


 19. Detta gäller även fobier, även om hur mycket större andelen kvinnor är varierar mellan olika studier och beroende på vilken fobi man studerar.


 20. Nordisk familjebok placerar fobi tillsammans med tvångstankar under neurasteni, och den drabbade rekommenderas att vila och ha en stärkande diet.


 21. Dels finns bevis som tyder på en starkare ärftlighet för denna typ av fobi, men också symptom och behandling är annorlunda jämfört med andra fobier.


 22. Det finns idag effektiv behandling för alla former av fobi, men stödet i forskningen skiljer sig åt mellan olika fobityper och olika behandlingsformer.


 23. Även hur individens egna fobi har uppstått verkar spela roll för debutålder, där modellinlärning (från till exempel föräldrar) har den lägsta debutåldern.


 24. Exempel på specifik social fobi är när personen upplever problem då man till exempel ska hålla ett föredrag, eller när man äter i närvaro av andra människor.


 25. Ett antal olika läkemedelsbehandlingar har utvärderats för behandling av fobier.Vid specifik social fobi används betablockerare ibland som farmakologisk behandling.


 26. Gemensamt för de tre olika typerna av fobi är att diagnosen kan sättas då individen lider av en uttalad och bestående rädsla, som på olika sätt stör det dagliga livet.


 27. Senare amerikanska studier, med samma diagnoskriterier som de svenska studierna, har funnit att livstidsprevalensen är 11,3 % för specifik fobi och 13,3 % för social fobi.


 28. I studien av social fobi, med diagnoskriterier från DSM-IV, varierade punktprevalensen mellan 1,7 och 20,4 % beroende på hur man tolkade inklusionskriterierna för diagnosen.


 29. Studier i ärftlighet problematiseras då det kan vara svårt att avgöra om genetik eller modellinlärning är orsaken till att det finns fler personer med fobi inom samma familj.


 30. En norsk studie från 2001 visade snarlika siffror, 14,4 % av befolkningen drabbas av en specifik fobi någon gång under livet, och motsvarande siffra för social fobi var 13,7 %.


 31. Här upplever individen riktig fara eller smärta i kontakt med det objekt för vilket fobin utvecklas, till exempel att bli biten av en hund och sedan utveckla en fobi för hundar.


 32. Ett exempel på detta är neurotisk fobi, i DSM-systemet närmast motsvarat av social fobi, som i den psykodynamiska litteraturen beskrivs som ett tillstånd av klart symbolisk mening.


 33. Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan eller skräcken att stöta på objektet som personen är rädd, hyser obehag eller t.o.m.


 34. I litteraturen finns fall beskrivna där en patient med ormfobi aldrig hade sett en orm i verkligheten, utan hade byggt upp sin fobi genom att fått höra många varningar under sin uppväxt.


 35. Under behandling av specifika fobier kan den drabbade individen i många fall beskriva en utlösande händelse, som att ha blivit stucken av en geting och sedan utvecklat en fobi för getingar.


 36. Social fobi uppträder vanligen något senare, omkring 15 års ålder och agorafobiska besvär uppkommer vid samma tidpunkt då personer vanligen utvecklar panikångest, mellan 25 och 29 års ålder.


 37. Den specifika sociala fobin brukar i regel vara ett mildare tillstånd än den generella varianten, men det är dock vanligt att individen lider av båda generell och specifik social fobi samtidigt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/veckans-nyheter-fran-gavleborg-har-ar-redaktionens-tips, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/covidvaccineringen-en-mardrom-for-sprutradda, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/mc-kortege-for-mobbade-maja-i-lesjofors, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsl-vi-maste-oka-kunskapen-inom-organisationen, https://hurfungerar.se/manniskan/kroppen/stumhet-och-mutism

Exempel på användning av ordet "fobier" i meningar

Fobier är en böjningsform av ordet fobi, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fobier kan användas i en mening.


 1. Ångestsyndrom och fobier finns även hos barn.


 2. Även ormfobi är vanligare än många andra fobier.


 3. Affekterna påverkas också, i form av depressioner och fobier.


 4. Studier har vidare visat att olika fobier vanligen debuterar vid olika åldrar.


 5. Specifika fobier - innefattar fem undergrupper baserat på vad som utlöser rädslan.


 6. Tesla kan ha lidit av tvångssyndrom, och hade många ovanliga karaktärsdrag och fobier.


 7. Specifika fobier rörande djur och naturliga fenomen brukar debutera i barndomen, omkring sju års ålder.


 8. Rädsla är en adaptiv, till och med nödvändig, reaktion, medan fobier betraktas som en överaktiv rädslorespons.


 9. Fobier för blod, att få injektioner, skador och liknande skiljer sig på några väsentliga sätt från andra fobier.


 10. Det är dock viktigt att man vid misstänkta fobier hos barn håller sig påmind om normala rädslor som barn upplever.


 11. Vad gäller fobi i kategorin blod-injektion-skada under specifik fobi tycks dock ärftligheten vara tydligare än i andra fobier.


 12. Första och andra upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, utgivna 1952 respektive 1968, tar upp fobier.


 13. Svenska förhållanden rörande specifika fobier visade en total punktprevalens för specifik fobi på 19,9 % i en studie utförd 1996.


 14. I och med den tredje upplagan (DSM-III) sker en stor förändring, inte bara för fobier, utan för psykiatriska diagnoser i allmänhet.


 15. Förutom just denna diagnos är synen på fobier, och vilken typ av behandlingen som bör ges, tämligen olika mellan de två perspektiven.


 16. VR fortsätter även att växa inom sjukvården för att bland annat bota fobier och hjälpa till vid posttraumatisk stress och depressioner.


 17. Större epidemiologiska studier av ångestsyndrom, inklusive fobier, har använt de diagnoskriterier som publicerades i och med DSM-III-R.


 18. Fobidiagnoser i sig självt betraktas inte som ärftliga, i stället anses det att individer kan ärva riskfaktorer för att utveckla fobier.


 19. Detta gäller även fobier, även om hur mycket större andelen kvinnor är varierar mellan olika studier och beroende på vilken fobi man studerar.


 20. Dels finns bevis som tyder på en starkare ärftlighet för denna typ av fobi, men också symptom och behandling är annorlunda jämfört med andra fobier.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ormar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Giftstruma, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fem-heta-trender-pa-techmassan-i-las-vegas

Exempel på användning av ordet "fobin" i meningar

Fobin är en böjningsform av ordet fobi, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fobin kan användas i en mening.


 1. Även här behövs någon typ av inlärning för att utveckla fobin.


 2. Även här är det viktiga med behandlingen är att patienten får ny kunskap som korrigerar katastroftanken som fobin kretsar kring.


 3. Sociala fobier kan vidare delas in i dels den generella sociala fobin, och dels specifika sociala fobier, vilka är fall av ångest som triggas i speciella situationer.


 4. Här upplever individen riktig fara eller smärta i kontakt med det objekt för vilket fobin utvecklas, till exempel att bli biten av en hund och sedan utveckla en fobi för hundar.


 5. Genom att uppleva en ångestminskning i närhet av objektet som ger upphov till reaktionen så utmanas patientens katastroftankar och negativa antaganden som ligger till grund för fobin.


 6. Den specifika fobin kan röra sådant som upplevs som obehagligt av många människor, som att befinna sig på hög höjd, men också sådant som vanligen betraktas som ofarligt, som att svälja.


 7. Den specifika sociala fobin brukar i regel vara ett mildare tillstånd än den generella varianten, men det är dock vanligt att individen lider av båda generell och specifik social fobi samtidigt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi

Synonymer till fobi

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet fobi följande synonymer: extremfruktan, rädsla, skräck och överdriven rädsla.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ foajé fobibehandling ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet fobi som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "fobi" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "fobi" i ett större sammanhang.