I en mening

Använda fiskeläge i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet fiskeläge, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet fiskeläge i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "fiskeläge". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet fiskeläge kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är fiskelägen, fiskelägena, fiskeläget och fiskelägets. Om du klickar på den böjning av ordet fiskeläge som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "fiskeläge" i meningar

Fiskeläge är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fiskeläge kan användas i en mening.


 1. Smyge fiskeläge beboddes 1877 av 16 fiskare.


 2. Samhället var från början ett fiskeläge under Krapperups slott.


 3. Det var vid mitten av 1500-talet Kullens mest betydande fiskeläge.


 4. Under senare delen av medeltiden var Arild ett fiskeläge under ärkebiskopssätet i Lund.


 5. Mölles karaktär av kompakt fiskeläge förändrades efter en storbrand i augusti 1890, som lade 16 av byns 129 hus i aska.


 6. Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet.


 7. Vid denna tid genomgick socknen en kraftig befolkningsökning i Råå fiskeläge och i det nya bostadsområdet Raus plantering på gränsen till Helsingborgs stad.


 8. Under åren efter den tyske kejsarens inofficiella besök tillkom flertalet av Mölles många hotell, vilket möjliggjorde samhällets successiva omställning från fiskeläge till turistort.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Smygehamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mölle, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arild, https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_socken

Exempel på användning av ordet "fiskelägen" i meningar

Fiskelägen är en böjningsform av ordet fiskeläge, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fiskelägen kan användas i en mening.


 1. De har uppstått som fiskelägen.


 2. Gislövshammar är ett av Skånes minsta fiskelägen.


 3. Castletownbere är ett av Irlands största fiskelägen och har utmärkta segelmöjligheter.


 4. Norrfällsviken var tidigt ett av Gävlefiskarnas fiskelägen, men troligen vistades inte så många fiskare där.


 5. I Lunds stifts landsbok från år 1569 kan man läsa att Hele Arveds Leye var ett av två fiskelägen i Brundbye Sogn.


 6. Dessutom var det vanligt att man reste runt till andra gårdar i jakt på jobb, eller på grund av bättre fiskelägen.


 7. Under säsongsfisket som inträffade varje höst när sillen gick till, kom inte bara danskar och skåningar dit för att fiska, utan även tyskar och norrmän slog sig ner i fiskelägen utmed Öresund.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kullaberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gislövshammar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bearahalvön, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrfällsviken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arild, https://sv.wikipedia.org/wiki/Språk_på_Island, https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsterbopråmarna

Exempel på användning av ordet "fiskelägena" i meningar

Fiskelägena är en böjningsform av ordet fiskeläge, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fiskelägena kan användas i en mening.


 1. Slutligen ska nämnas sillen som under sensommaren och hösten var en viktig inkomstkälla för befolkningen i fiskelägena.


 2. Kiberg var på 1500- och 1600-talen ett av de största fiskelägena i Finnmark och är fortfarande ett viktigt centrum för fiske och fiskindustri.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kullaberg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiberg

Exempel på användning av ordet "fiskeläget" i meningar

Fiskeläget är en böjningsform av ordet fiskeläge, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fiskeläget kan användas i en mening.


 1. Under 1500-talet tillkom fiskeläget Råå.


 2. Vid sekelskiftet 1900 hade fiskeläget 2000 invånare.


 3. Det lilla fiskeläget som utgör ursprunget till Smygehamn har funnits här sedan 1600-talet.


 4. I söder flyter Råån i nordvästlig riktning genom kommunen för att mynna ut vid fiskeläget Råå vid Öresund.


 5. Den 1 november ankrade den danska flottan på redden utanför fiskeläget och landstigningen påbörjades dagen efter.


 6. Barbara Brahe, som var ägare till Krapperups slott och änka efter Stig Olufsen Krognos, förvaltade fiskeläget år 1475.


 7. Under medeltiden fick man inte bo i fiskeläget över vintern, men helårsbebyggelse kan ha förekommit från slutet av medeltiden.


 8. Jämför det lilla skotska fiskeläget Skerray, i Sutherland, där namnet härletts till skotska gäliskans Sgeirea, i denna betydelse.


 9. Rusthållshemmanet Bökebolet, omfattande 24 ha, låg tidigare i Mölles nordvästra utkanter och ingick från början inte i själva fiskeläget.


 10. Följet fick byta till ett lättare och snabbare örlogsfartyg och satte kurs mot Ystad, men på grund av vinterstormarna tvingades de söka sig västerut till det lilla fiskeläget Skåre.


 11. För att långsiktigt förhindra fler landstigningar vid Råå beordrade Karl XII att en lång befästning i form av ett retranchement skulle uppföras längs kuststräckan norr om fiskeläget.


 12. Larssons bageri; öppet hus i Bystugan i Kungsgården med olika aktiviteter; utflykt till det gamla, nu pittoreska fiskeläget Skärså vid Norralakusten, samt avslutning med bygdefest på bygdegården Altorp.


 13. Vid tretiden på eftermiddagen den 1 november ankrade den danska flottan på redden utanför fiskeläget och krigsråd hölls på Dannebroge mellan Reventlow och hans närmaste befälhavare, där dessa erhöll sina order.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_socken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Smygehamn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_kommun, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Helsingborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arild, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_Brae, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mölle, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_fälttåget_i_Skåne_och_Blekinge_1709–1710

Exempel på användning av ordet "fiskelägets" i meningar

Fiskelägets är en böjningsform av ordet fiskeläge, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fiskelägets kan användas i en mening.


 1. Under 1600-talets andra hälft kom fiskelägets befolkning att i allt högre grad bli permanent.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Raus_socken

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ fiskelyckan fiskeminister ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet fiskeläge som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "fiskeläge" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "fiskeläge" i ett större sammanhang.