I en mening

Använda fack i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet fack, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet fack i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "fack". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet fack kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är facken, fackens, facket och fackets. Om du klickar på den böjning av ordet fack som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "fack" i meningar

Fack är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fack kan användas i en mening.


 1. Planerna kritiseras av både fack och företag.


 2. Det är planer som har lagts fram för fack och arbetsgivare.


 3. De vill inordna sin omgivning i fack och blir lätt fanatiska.


 4. Fabriken har ju ett eget fack, men de gör som fabriken säger.


 5. Regeringens budget får en del ros, men mest ris från fack och näringsliv.


 6. Både anställda och fack riktar nu hård kritik, enligt Blekinge Läns Tidning.


 7. Det blev den sista boken hon skrev som utspelade sig i historisk tid, eftersom hon inte ville fastna i ett fack.


 8. De äldsta partierna består av gråstensmurar som omfattar tornets nedre delar och långhusets två västligaste fack.


 9. Däremot vill hon inte bli inplacerad i ett fack och har irriterats över den "sossestämpel" som vissa satt på henne.


 10. Om man inte är ansluten till ett fack så får man som anställd driva processen om lönekravet själv mot arbetsgivaren.


 11. Men om man inte kan enas varnar nu kabinpersonalens fack UFO för att den varslade tredagarsstrejken kan bli längre än så.


 12. Gården är stenbelagd och här är byggnadsfasaderna på huvudbyggnaden och längan klädda i korsvirke med brun timra och gulputsade fack.


 13. Tham gestaltade fasaderna genom utfackningar med fönster, fönsterdörr och fönsterbröstning i varje fack som motsvarar en bostadsmodul.


 14. När Neth och hennes kamrater bildat ett fack för att få försöka rätta till missförhållandena reagerade cheferna med överlägset förakt.


 15. Interiörerna i fartygen av Olympic-klass (som Titanic) var uppdelade i 16 fack avdelade av 15 skott som sträckte sig högt över vattenlinjen.


 16. Smith kritiserade det han såg som en uppdelning av kunskapen i förseglade fack, något han menade var intellektuellt fördärvligt och farligt.


 17. Scenen bestod av hyllor med trånga kvadratiska fack där skådespelarna trängdes för att poängtera att Hamlet bafann sig i ett mentalt och socialt fängelse.


 18. Tidskriften blev romantikens första riktiga organ i Sverige, och föreningen samlade dåtidens stora konstnärer i alla fack och en stor del av den intellektuella eliten.


 19. Det röda håret "placerar Lisbeth [Salander] i en lång tradition av rödhåriga kvinnor som har blivit inordnade i ett fack som mycket intelligenta, starka, äventyrliga och passionerade.".


 20. Bilen hade flera intressanta utrustningsdetaljer, såsom frontspoiler som flyttade sig närmare vägen i högre hastigheter och en medtagbar attachéväska i ett eget fack i instrumentpanelen.


 21. Med rätta, ty för det fack, i hvilket hr Weissmann i går reproducerade sig, ligger hela hans glada naturliga läggning, och obunden af några gränser kunde han nu tillåta sig hvad som helst.


 22. Han blev som historiker aldrig lika populär som sin ovän Anders Fryxell, och hans betydelse i detta fack brukar förklaras som indirekt snarare än att hans forskning nått fram till den bredare publiken.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brittiska-medborgare-ska-fa-valja-eu-regler-landet-ska-ignorera, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ojamlika-loner-kan-ge-boter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemulen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/neth-sydde-klader-at-h-och-m-fick-sparken-nar-hon-ville-starta-fackforening, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/budgetkritik-fran-bade-fack-och-naringsliv, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/kommunal-chef-satte-upp-kameror-utan-tillstand, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jeanette_Winterson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Södertälje, https://sv.wikipedia.org/wiki/Laleh, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/facket-sa-ska-du-gora-om-du-inte-far-nagon-lon, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tysk-flygstrejk-inledd, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henckelska_gården, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornsgatan_132, https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic, https://sv.wikipedia.org/wiki/Morton_Smith, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hamlet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lisbeth_Salander, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_90, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodor_Weissman

Exempel på användning av ordet "facken" i meningar

Facken är en böjningsform av ordet fack, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur facken kan användas i en mening.


 1. Nu är förhandlingarna med facken klara i Sverige.


 2. Samtidigt som facken ser positivt på en kortare arbetsvecka uttrycker näringslivet skepsis.


 3. Nu pågår förhandlingarna om ett nytt löneavtal mellan facken och arbetsgivarna i industrin.


 4. Men facken är inte nöjda med regionens åtgärder och kommer därför gå vidare till Arbetsmiljöverket.


 5. Om det inte går att enas via förhandlingar finns möjligheter för facken att vidta konfliktåtgärder.


 6. Detta är en historisk reform som facken har kämpat för, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.


 7. Men facken har varit väl förberedda, de har annonserat strejken i god tid så att många kunnat ansluta sig.


 8. Budgeten är stram men av nödvändighet, säger Liza Lundberg om den budget som ska förhandlas med facken under fredagen.


 9. Bemanningsproblemen på akuten vid Sunderby sjukhus har blivit så stora i sommar att facken kopplat in Arbetsmiljöverket som agerat snabbt.


 10. Ingångskravet från facken var 4,4 procents lönepåslag på ett år, arbetsgivarna svarade med 2 procent plus ett engångsbelopp på 3 000 kronor.


 11. Med dessa avsåg de att via facken öka löntagarinflytandet på ekonomin i en strävan mot socialistisk kollektivisering av ägandet av produktionsmedlen.


 12. Biden har under sin tid i Vita huset samlat stöd hos facken och utlovar att de ska spela en viktig roll i det kommande byggandet, som ska pågå i åtta år.


 13. Den stora stadsbranden som inträffade år 1650 medförde bland annat att man lät göra en ny valvslagning i koret och sakristian samt i sidoskeppen förutom i de ovannämnda två facken.


 14. På gårdens norra sida, mot Springpostgränden, ligger en lägre länga i två våningar och smått utkragad övervåning, vars gatufasad består av korsvirke med brunmålat timra och gulflammigt tegel i facken.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/1-400-tjanster-bort-fran-ericsson-1, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kortare-arbetsvecka-i-spanien-en-hit-eller-miss, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/30-mars-nattens-nyheter-4, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fackforbundens-larm-stora-arbetsmiljobrister-pa-vardcentral-i-karlshamn, https://www.svt.se/kultur/fackforbund-begar-forhandling-med-spotify-om-kollektivavtal, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/atta-miljarder-i-jobbsatsningar-historisk-reform, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/cilene-bor-i-paris-aldrig-sett-sa-manga-kravallpoliser, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/falu-kommun-maste-spara-100-miljoner-vill-dra-ner-pa-hemtjansten, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/akuten-i-sunderbyn-hotas-av-vite-pa-en-halv-miljon-kronor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell-Olof_Feldt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/biden-satsar-pa-infrastruktur-skapar-jobb, https://sv.wikipedia.org/wiki/Södertälje, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henckelska_gården

Exempel på användning av ordet "fackens" i meningar

Fackens är en böjningsform av ordet fack, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fackens kan användas i en mening.


 1. Oavsett om polisens eller fackens siffra är korrekt så var det de största protesterna i Frankrike sedan 2010.


 2. Utbildningsnämndens ordförande Milyon Tekle-Haile (S), säger att hon förstår och delar fackens oro, men menar att bakgrunden till sparkravet är regeringen.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-demonstrationer-mot-pensionsreform-vantas-i-paris, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/utbildningsnamnden-jag-forstar-fackets-oro

Exempel på användning av ordet "facket" i meningar

Facket är en böjningsform av ordet fack, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur facket kan användas i en mening.


 1. Bara ett fåtal är med i facket.


 2. Nu kopplar facket in Arbetsmiljöverket.


 3. Hör mer om sommarjobbet och facket i klippet.


 4. Vi har ett rikstäckande avtal med facket Metall.


 5. För facket var beslutet om sommarstängning väntat.


 6. Det saknas omkring 100 väktare just nu, enligt facket.


 7. I klippet: Hör om den process som facket dragit igång.


 8. H&M skriver att det pågår förhandlingar med facket.


 9. Även facket är kritiskt och säger följande om de anställda:.


 10. Jag försökte stämma av med Simon och facket då, men det gick inte.


 11. Nu får Backlund och facket tid för att ta ställning till erbjudandet.


 12. Kvinnan har fått hjälp av facket i det som blivit ett personalärende.


 13. Det är orimligt, säger Jonas Pettersson, kommunikationschef på facket.


 14. Men facket står inte bakom planerna och strejken ses därför som ”vild”.


 15. När det ena facket används, kan avföringen förmultna i det andra facket.


 16. Enligt facket skulle det kosta H&M en dollar i månaden per anställd.


 17. Men facket larmar nu om att det inte blivit några extra resurser på akuten.


 18. Men det finns ju lagar som ska reglera sådant, genom facket som jag är med i.


 19. Verbal misshandel, omöjliga produktionsmål och rädsla för att gå med i facket.


 20. Företaget har 133 anställda i Borlänge och nu väntar förhandlingar med facket.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/arbetare-i-ivanka-trumps-fabriker-vittnar-om-verbal-misshandel, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/jamjoskolans-skyddsombud-larmar-om-dalig-arbetsmiljo, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/facket-besoker-sommarjobben-viktigt-att-ha-koll--sfj02q, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/400-anstallda-pa-scania-ferruform-berors, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/trakigt-men-vantat-beslut-1, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/polisfacket-om-vaktarbristen-i-vasterbotten-anstrangt-lage, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dagen-efter-strejken-hor-mtr-och-facket, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/protester-mot-arbetsvillkoren-pa-h-och-m-i-new-york, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/kommunal-chef-satte-upp-kameror-utan-tillstand, https://www.svt.se/sport/skidskytte/franska-svindleriskandalen-riktigt-trakigt, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/oklar-framtid-for-dalarnas-bitradande-smittskyddslakare-erbjuds-annat-jobb, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/noria-manouchi-m-kritiseras-for-jav-utredde-sin-van-for-sexuellt-ofredande, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/facket-om-trafikverkets-upphandling-orimligt, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lokforare-pa-pendeltagen-forbereder-for-strejk-mtr-trodde-inte-det-skulle-forekomma, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-ska-skargardsskiten-bli-kompost-med-hjalp-av-solceller--u0k9wg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/larm-fran-personalen-pa-akuten, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stodet-fran-omgivningen-ar-enormt-livet-kan-bara-bli-battre, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/fiskarhedenvillan-varslar-35-personer-i-borlange

Exempel på användning av ordet "fackets" i meningar

Fackets är en böjningsform av ordet fack, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur fackets kan användas i en mening.


 1. Jag respekterar fackets åsikter kring detta.


 2. I klippet hör du fackets reaktion på att vårdpersonal nu flygs in till Boden.


 3. Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef, tycker att regionen mött fackets krav.


 4. Han delar inte fackets uppfattning om att det nya regelverket kan leda till en mindre likvärdig skola.


 5. Enligt fackets riktlinjer får skådespelare inte marknadsföra sina tv-serier eller filmer under strejken.


 6. Strejken startar vid midnatt, sa fackets vd Duncan Crabtree-Ireland på en presskonferens under torsdagskvällen.


 7. Först i fackets trestegsraket låg bland annat Öresundstågen som till stora delar skulle ha stannat i eftermiddag.


 8. Fackets ordförande Fran Drescher säger i ett uttalande att AMPTP:s svar på fackets krav varit ”förolämpande” och ”respektlösa”.


 9. Arbetsgivarparten, AMPTP, uppger i ett uttalande att den är besviken på fackets agerande och ovilja att fortsätta förhandlingarna:.


 10. Region Jämtland Härjedalen delar fackets syn på problemet att man aktivt arbetar med verksamhetsutveckling för att bli en attraktiv arbetsplats.


 11. Med hänvisning till den höga inflationen var fackets utgångskrav en löneökning på 5,5 procent över 12 månader samt ett engångsbelopp på 5 700 kronor.


 12. Vi fruktar sänkta löner, längre arbetstider och sämre villkor när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö, sa fackets generalsekreterare Benoît Martin.


 13. Men nu känner vi att det helt enkelt inte är hållbart längre och därför har skyddsombudet slagit larm, säger Jessica Hasselquist som är fackets huvudskyddsombud.


 14. Det interna brevet som lämnats till fackets ledning och avtalsförhandlare har skrivits under av namn som Meryl Streep, Rami Malek, Jennifer Lawrence och Liam Neeson.


 15. Tidigare i juni röstade en övervägande majoritet av fackets över 65 000 medlemmar för strejkåtgärder om ett nytt avtal inte nås före 30 juni, då nuvarande avtal löper ut.


 16. Transportarbetareförbundet har under flera år uteslutit aktiva sverigedemokrater, som de menar ”företräder ett parti vars program står i strid med fackets grundläggande mål”.


 17. Vid utlysningen av skådespelarstrejken sa Fran Drescher, fackets ordförande, att “Om vi inte står upp nu, kommer vi alla vara i fara, vi kommer riskeras att ersättas av maskiner”.


 18. Fallet där mat ska ha lämnats så att en brukare inte kunde nå den ska, enligt fackets lokala representant, vara ett exempel av flera på händelser i utredningen som saknar ordentligt underlag.


 19. I början av 2023 lämnade Arbetsmiljöverket in ett föreläggande om vite mot Nouryon i Örnsköldsvik, med anledning av fackets och skyddsombudens anmälan om tystnadskultur, bestraffningsmiljö och kränkande särbehandling.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vardchef-drev-bemanningsforetag-visselblasare-fick-regionen-att-saga-stopp, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/bemanningskris-inom-aldreomsorgen-i-boden, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/regionen-om-fackets-kritik-vi-har-redan-uppfyllt-kraven, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lagt-intresse-for-tidiga-betyg-bara-24-skolor-ska-infora, https://www.svt.se/kultur/uppgifter-arets-emmy-gala-skjuts-upp, https://www.svt.se/kultur/amerikanska-skadespelarfacket-utlyser-strejk, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/strejkvarslet-skjuts-upp-2, https://www.svt.se/kultur/inget-nytt-avtal-natt-i-skadespelarstrejken, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/halso-och-sjukhusdirektoren-jag-tror-vi-kan-ha-en-stabil-situation-om-ett-ar, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/transportparter-overens-om-avtal, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-reformen-kan-bli-den-nya-franska-regeringens-storsta-utmaning, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skyddsombudet-slar-larm-vill-stoppa-operationer-pa-barn-over-7-ar-i-lund, https://www.svt.se/kultur/stor-skadespelarstrejk-vantar-i-hollywood, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/dom-i-hovratten-om-transportarbetareforbundets-uteslutning-av-sd-politiker-i-kiruna-ur-facket, https://www.svt.se/kultur/hollywood-skadespelarnas-radsla-for-ai-sa-ser-den-ut, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/underskoterskornas-frustration-kanner-oss-overkorda-och-krankta, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/arbetsmiljoverket-efter-inspektionen-pa-nouryon

Synonymer till fack

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet fack följande synonymer: bransch, gebit och kategori.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ facit fackavdelningen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet fack som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "fack" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "fack" i ett större sammanhang.