I en mening

Använda exoterm i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet exoterm, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet exoterm i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "exoterm". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet exoterm kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är exoterma. Om du klickar på den böjning av ordet exoterm som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "exoterm" i meningar

Exoterm är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur exoterm kan användas i en mening.


  1. Omvandlingen från ortoväte till paraväte är exoterm och kan förånga flytande väte.


  2. En reaktion sägs vara exoterm om den totala energin hos reaktanterna minskar, alltså avger energi till omgivningen.


  3. Detta kan bland annat utnyttjas för att avgöra om en reaktion är exoterm (avger värme) eller endoterm (tar upp värme).


  4. Om ΔS och/eller T är små och reaktionen är spontan (ΔG < 0) kan ΔH också antas vara negativt, vilket indikerar en exoterm reaktion.


  5. Eftersom fusionen av järn inte är en exoterm reaktion upphör det utåtgående termiska trycket som tidigare hindrat stjärnan från att komprimeras vidare av gravitationen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Väte, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Absoluta_nollpunkten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stjärna

Exempel på användning av ordet "exoterma" i meningar

Exoterma är en böjningsform av ordet exoterm, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur exoterma kan användas i en mening.


  1. Detta är bakgrunden till Berthelots och Thomsens empiriska princip att ett system närmar sig det jämviktsläge som utvecklar mest värme, det vill säga en verklig process är den mest exoterma.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Absoluta_nollpunkten

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ exospinalis exotisk ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet exoterm som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "exoterm" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "exoterm" i ett större sammanhang.