I en mening

Använda etc i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet etc, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet etc i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "etc".

Exempel på användning av ordet "etc" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet etc kan användas i en mening.


 1. Om inte, så beskattar vi bilar etc.


 2. Ledsnad, nedstämdhet, gråt, förtvivlan, etc.


 3. Dessutom finns bistros, restauranger, butiker etc.


 4. Man offrade på bestämda platser, heliga lundar etc.


 5. Litium har tre protoner, syre har åtta, och kisel har fjorton etc.


 6. De handlar mest om tidigare profeter, hur de levde och hur de var etc.


 7. Jesuiterna hade bannlysts från England 1585 (enligt lagen Jesuits, etc.


 8. Samma sak gäller landskapet, för att kunna beskriva berg, vattendrag etc.


 9. Det blir snarare skärmytslingar och attacker via ombud, cyberattacker etc.


 10. Detta är ett tillstånd utan partiklar, inga fotoner, ingen gravitoner, etc.


 11. Fadern gav honom både en sekulär bildning i bland annat läkekonst, astronomi, etc.


 12. Af sjunkna vrak lågo flera på ganska djupt vatten utanför Södra Warfvet, Dockan etc.


 13. De hör alla till Fibonaccis talserie: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.


 14. I husförhörslängden är alla medborgares namn angivna med namn yrke och födelsedatum etc.


 15. För tidig död definieras som när någon exempelvis dött till följd av en olycka, svält, etc.


 16. Den norra flygeln brann ner 1922, inte bara flygeln blev eldens rov utan alla stallbyggnader etc.


 17. I rennäringen finns många ord för ren, för att med ett ord kunna beskriva en rens ålder, kön, färg etc.


 18. Staden erbjöd med att köpa den för kr 2:50 per kvm med ledningar för vatten etc dragna till tomtgränsen.


 19. Observera att det innebär mer än bara "rörliga kostnader" som exempelvis direkt material, direkt lön etc.


 20. Vem som talar, var scenen utspelas, hur saker eller personer förhåller sig i den aktuella situationen etc.


 21. Dessutom förekommer Poe och hans verk allmänt i populärkultur och litteratur, musik, film, TV, TV-spel etc.


 22. I tornets fot finns dessutom en byggnad på fyra våningar, som innehåller flera museum, affärer, restauranger, etc.


 23. Hos båtbyggare Georg Hedlund i Södertälje färdigställdes år 1973-74 pluggar till skrov, däck, köl samt luckor etc.


 24. Siddhor kommer främst i två former: sadharanasiddhi (magiska krafter, rikedom, etc.), samt uttamasiddhi (buddhaskap).


 25. Verben "vada" och "växa", vaða, vaxa på isländska har också till exempel imperfektformerna óð, óx i singular; uxum etc.


 26. Vid befordran hade i allmänhet (inte vid befordran för tapperhet, som belöning etc.) följande tjänstetider att genomlöpas.


 27. Dessutom kan valfria partiklar (till exempel কি -ki, না -na, etc.) ofta hängas på det första eller sista ordet i en ja-nej-fråga.


 28. Roten kunde utöver soldatrote även få funktion som fattigrote, husförhörsrote, skolrote, brandstodsrote, postrote, skjutsningsrote etc.


 29. Om bägge länderna fått poäng av lika många länder är det i andra hand flest tolvpoängare, därefter i tredje hand flest tiopoängare etc.


 30. Könen är lika men underarterna kan skilja sig åt avsevärt vad gäller både färg på fjäderdräkt, storlek och längd på vingar, ben, näbb etc.


 31. Förslumning inträder när ett tidigare välmående område omvandlas i socioekonomiskt negativ riktning, genom ökad fattigdom, brottslighet etc.


 32. För de som hade råd fanns en rad olika specialister för olika typer av mat och tillbehör: osthandlare, pajbagare, såsmakare, rånmakare, etc.


 33. Om bollen vid omdroppning återigen rullar ner i ett hinder etc, ska den placeras på den plats där den träffade banan vid andra omdroppningen.


 34. I planerna angavs längden på bänkskivor med mera (så kallade inredningslängder) kort och gott som K28, K38 etc (vilket avsåg 280 cm, 380 cm etc).


 35. Exempel: Presens av verbet ekarri "bringa" med några varianter av subjektet och direkta och indirekta objektet (3sg = 3:e person singular etc.):.


 36. Man har också kunnat märka ett slags ”indirekt” sätt att avsluta livet på, nämligen när man slarvar med sin hälsa, medicin eller livsföring, etc.


 37. Bättre koll av den presumtive ägaren, hur det ut i hemmet, kommer djuret att vara ensam mycket, är ägaren medveten om kostnaderna för ett djur etc.


 38. Tävlingsgrenarna är växlande individ- och laggrenar, såsom kanotpaddling, hinderbana, löpning med tyngder i djupsnö, dra bil med rep, balansprov etc.


 39. I min mening har du som privatperson ett ansvar i att kolla upp om det ligger konsertlokaler/klubbar etc i närheten av bostaden du planerar att köpa.


 40. För de olika kvarteren fastställdes bestämmelser om höjd etc på gravvårdar och Asplund och Lewerentz anlitades för att granska förslagen till gravvårdar.


 41. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort.


 42. Vart och ett har en täckt pelargång omgiven av de sedvanliga byggnaderna (matsal, sovsal, etc.) placerade två och två och en kyrka och ett kapell på sidan.


 43. Ett allmänt västfinskt drag som är allmänt i meänkieli är -tt- i vissa ord där standardfinskan har -ts-, tex mettä 'skog', Ruotti 'Sverige', itte 'själv', etc.


 44. Den akemenidiske kungen flyttade periodiskt mellan de olika kungliga residensen (Persepolis, Susa, Ekbatana etc.), åtföljd av hovet och sina olika verksamheter.


 45. Tekniken är synnerligen svårbemästrad och måste föregås av tuschskisser och tuschlaveringar där konstnären kan planera de olika gråstockarnas överlappningar etc.


 46. De övriga dokumenten består av en blandning av privat och officiell korrespondens, Konfucius verk, ekonomiska dokument, kalendrar, medicinsk litteratur, recept, etc.


 47. Nya Älvsborg är en av Sveriges 11 salutstationer där officiella saluter avges av Försvarsmakten vid särskilda högtider såsom nationaldagen, Konungens födelsedag, etc.


 48. Den fick också bra kritik: Barnes & Noble "Discover Great New Writers", en av Entertainment Weeklys Best Books of 2003, Amazon.com Editor's Choice award 2003, etc.


 49. Av denna mängd vatten finns 93,8 % vatten i oceanerna, 4 % i världens alla sjöar, floder, vattendrag, grundvatten etc, 2 % i alla inlandsisar och 0,2 % som vattenånga.


 50. Efterhand började hon arbeta som inslagsproducent, med redigering, reality-regissör etc för program som Värsta pojkvänsakademin på TV3, Matakuten på TV4 och Frufritt på SVT.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-staller-motkrav-pa-eu, http://www.las-en-bok.com/sorg.pdf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jamboree17, https://sv.wikipedia.org/wiki/Marier, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Garnet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stall-dina-fragor-till-mellanosternexperten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vakuum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Maimonides, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_snittet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slankveckan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibetansk_buddhism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Strömsrum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Sturegården, https://sv.wikipedia.org/wiki/Särkostnad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Syntolkning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe, https://xn--resml-pra.com/japan/stader/tokyo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rival_22, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_språk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grader_och_löner_i_Luftwaffe_1935–1945, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengali, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rote, https://sv.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2012, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gärdsmyg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Slum, https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltidens_mat, https://sv.wikipedia.org/wiki/Golfregler, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard, https://sv.wikipedia.org/wiki/Baskiska, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/katt-chatt-hur-ska-problemet-med-hemlosa-katter-losas-tyck-till-har, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_starkaste_familj, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/chatt-hur-mycket-ljud-ska-man-tala-som-storstadsbo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogskyrkogården, https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Gallenplanen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Meänkieli, https://sv.wikipedia.org/wiki/Akemeniderna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Billman, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mogaogrottorna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Älvsborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Roach, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Loreen

Synonymer till etc

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet etc följande synonymer: och så vidare.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ etatsrådet etcetera ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet etc som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "etc" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "etc" i ett större sammanhang.