I en mening

Använda dubbellavetage i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet dubbellavetage, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet dubbellavetage i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "dubbellavetage".

Exempel på användning av ordet "dubbellavetage" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet dubbellavetage kan användas i en mening.


  1. Dessa satt i ett dubbellavetage på aktra bryggan, och två på gångborden.


  2. Fyra stycken 40 mm m/36 var placerade i två enkellavetage på var sin sida midskepps, och två i ett dubbellavetage på en uppbyggnad akterut.


  3. Luftvärnet bestod av den nyutvecklade 25 mm luftvärnsautomatkanon m/32 Dessa satt i ett dubbellavetage på aktra bryggan, och två på gångborden.


  4. Luftvärnet bestod av den nyutvecklade 25 mm luftvärnsautomatkanon m/32 Dessa satt i ett dubbellavetage på aktra bryggan, och två enkla på gångborden.


  5. År 1929 moderniserades fartygen varvid de tre 12 cm kanonerna byttes ut mot fyra modernare, vilket ledde till att även det förliga tornet fick ett dubbellavetage.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Karlskrona_(J8), https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby-klass_(jagare), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Malmö_(J7), https://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Göteborg_(J5), https://sv.wikipedia.org/wiki/Psilander-klass

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ dubbelkryss dubbellavettage ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet dubbellavetage som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "dubbellavetage" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "dubbellavetage" i ett större sammanhang.