I en mening

Använda dräneras i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet dräneras, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet dräneras i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "dräneras".

Exempel på användning av ordet "dräneras" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet dräneras kan användas i en mening.


  1. En stor del av området dräneras av Kongofloden som efter Amazonas har det största vattenflödet.


  2. Området fick dräneras då det var mycket sankt men kyrkan och tillhörande kloster byggdes ganska snabbt upp.


  3. Dessa stollar medförde att man skapade tunnlar från gruvorna ut mot dalarna, genom vilka vatten kunde dräneras genom gravitationen.


  4. Dessa tankar bör vara smala och höga för att oljan skall skikta sig så att eventuellt vatten sjunker ned till botten av tanken där det kan dräneras ut.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralafrika, https://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Gloriosa_dei_Frari, https://sv.wikipedia.org/wiki/Oberharz_vattenregale, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartygsmaskineri

Synonymer till dräneras

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet dräneras följande synonymer: torrläggas, avvattnas och tömmas.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ dränerades dränering ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet dräneras som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "dräneras" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "dräneras" i ett större sammanhang.