I en mening

Använda dö i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet , det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet dö i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "dö".

Exempel på användning av ordet "dö" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet  kan användas i en mening.


 1. Man kan inte på jobbet.


 2. Alla måste någon gång".


 3. Skola vi ut från jorden?


 4. Vi vill inte att de ska .


 5. Vi väntar på vår tur att .


 6. Jag skulle om det var så.


 7. Jag skulle framför honom.


 8. Jag trodde att jag skulle .


 9. – Jag vill , snyftade Viktor.


 10. Jag var rädd att han skulle .


 11. Jag väntade mig att han skulle , men inte så här.


 12. Jag mår bra och kan avsluta matchen men jag kan .


 13. Jag hade inget annat val, han höll på att alltså.


 14. Man hoppar för att leva, man hoppar inte för att .


 15. Jag hittade en tjej som kvävdes, hon höll på att .


 16. Somliga såg det som ödesbestämt att svenskan i Finland så småningom skulle ut.


 17. Utan sådana åtgärder kan upp till 2,2 miljoner människor , enligt uträkningarna.


 18. När orkanen Irma kommer att ut är oklart eftersom det beror på hur den rör sig.


 19. Enligt Munthe berodde detta på att Victoria ville ifred utan familjen närvarande.


 20. Sannolikheten att av kolera ökar när en person är undernärd eller har en sjukdom.


 21. Han menar att fler kommer och fara illa av den ekonomiska kris som nu kommer, säger Tigran Feiler.


 22. Vill han leva nu, Gösta Berling, frågade hon med en stämma, som bröts i tårar, vad skulle han för?


 23. I Pakistan, landet med den högsta dödligheten bland nyfödda, är risken att en nyfödd ska en på 22.


 24. Tibetansk buddhism menar att medvetna varelser kan antingen för tidigt, eller när tiden är kommen.


 25. Men jag vet i alla fall att jag inte skulle lämna Korea, om det så innebär att jag kommer att här.


 26. Stadens kristna ställdes inför följande val: Konvertera till islam, lev under sharialagarna eller .


 27. Jag tänkte ”jag tänker inte här”, jag har mina barn och mitt barnbarn hos mig, säger Krisha French.


 28. I dödsrunan noterades att Riefenstahl var den sista berömda personen från den tyska nazisteran att .


 29. Nu berättar han för tidningen Sunday Mirror om den svåra tiden efter händelsen och rädslan för att .


 30. I de vanligaste formerna av standardsvenska är uttalet av bokstaven ö mycket olika i orden och dör.


 31. Enligt polisen skulle dessutom många fler ha kunnat om inte civilpersoner hade ingripit mot mannen.


 32. På senare tid har skogen blivit känd för något än mörkare som en destination för människor som vill .


 33. Jag är inte rädd för att , säger han och med ett mångtydigt leende det enda under samtalet vid bordet.


 34. Du sitter där och vet inte om någon kommer att hitta dig, eller om du sakta men säkert kommer att där.


 35. Hon är ju äldre än jag, jag har varit orolig dag och natt att hon skulle hinna innan vi återförenades.


 36. Forskarnas slutsats var att mentalt utmanande aktiviteter skapar fler hjärnceller som kan ta över när de gamla börjar .


 37. Men samtidigt blir färden över havet allt dödligare och FN efterlyser hjälp till dem som annars riskerar att på havet.


 38. Under sin färd in mot staden Silverado träffar han på Paden (Kevin Kline) i öknen, han har rånats och lämnats för att .


 39. För att de nyfödda inte ska sättas ut att finns runt om i landet ställen där föräldrar kan lämna in sina barn anonymt.


 40. De som var med honom trodde att han skulle , men Ali kastade helt enkelt upp vattnet och fisken utan att ta någotn skada.


 41. Förklaringen till den ökade risken att som svart är sålunda både socioekonomisk och sociodemografisk, men bara delvis. .


 42. Det är idag högre risk för en amerikan att i en överdos än i trafiken, enligt USA:s motsvarighet till Folkhälsoinstitutet.


 43. Hade han blivit tillfångatagen hade han betraktats på ett helt annat sätt i sitt eftermäle än om han valt att martyrdöden.


 44. Han menar att detta i sin tur skulle leda till att resultera i fler personer vårdas på sjukhus, och att fler skulle kunna .


 45. Detta öde valde till exempel miljonären Benjamin Guggenheim som klädde om till formell klädsel ”för att som en gentleman”.


 46. Jag känner mig lättad och tacksam över att invånarna Nya Zeeland valt att genomföra denna lagförändring och ge dödssjuka ett val om hur de ska , säger han till The Guardian.


 47. Nu visar en studie, ledd av Örebroläkaren Ole Fröbert, att risken att till följd av hjärtinfarkt minskar med 41 procent om man fått influensavaccin direkt efter en infarkt.


 48. 17-åringen uppger i förhör också att han hade med sig minst tjugo kompisar som stöd men plötsligt började 23-åringen skrika att han skulle och avlossade skott med revolvern.


 49. Avrättningen av Clayton Lockett är bara en i raden av misslyckade avrättningar som går stick i stäv med grundlagens regler om att dödsdömda ska på ett värdigt och humant sätt.


 50. Statsminister Stefan Löfven säger att det är bra om samarbetet byggs ut, då kommer färre människor att på Medelhavet, säger Löfven, som jämför samarbetet med klassiskt bistånd.

Synonymer till dö

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet dö följande synonymer: avlid, avlida, förgås, gå bort, gå hädan, kapitulera, kila vidare, kola, kola av och kola vippen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ díol dö ut ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet  som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "dö" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "dö" i ett större sammanhang.