I en mening

Använda delegera i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet delegera, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet delegera i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "delegera".

Exempel på användning av ordet "delegera" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet delegera kan användas i en mening.


  1. Talmannen kan också delegera alla typer av uppgifter till de vice talmännen.


  2. Kaparbrev utfästes vanligen av krigsministerier och regeringar; däremot kunde regeringarna delegera uppdraget till så kallade prisdomstolar under guvernörer.


  3. Han förklarade bland annat att han omedelbart skulle delegera alla sina uppgifter som minister till medlemmar i sin stab, men lämnar formellt ifrån sig titeln den 31 mars.


  4. Det är när ett rovdjursförvaltningsområde uppnått miniminivån för en art som Naturvårdsverket kan delegera möjligheten till beslut till länsstyrelserna, under en viss period.


  5. De kan välja att delegera frågan till ett av utskotten, att låta frågan om att inleda riksrättsförfarande gå till omröstning i hela representanthuset, eller att bordlägga frågan.


  6. Ministerstyre upplevs ofta som någonting odemokratiskt i Sverige, då myndigheter ska ha möjlighet till att självständigt pröva ärenden och tolka lagstiftningen; istället ska regeringen delegera sin makt.


  7. Genom lagstiftningsakter kan Europaparlamentet och rådet dels delegera befogenheter till kommissionen, dels ge kommissionen genomförandebefogenheter när enhetliga villkor för genomförandet av en lagstiftningsakt krävs.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-sparkar-utrikesminister-rex-tillerson, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nytt-besked-nu-far-lansstyrelserna-besluta-om-skyddsjakt-pa-varg, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/texas-demokrat-startar-riksrattsforfarande-mot-trump, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regering

Synonymer till delegera

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet delegera följande synonymer: överlämna, överlåta, ge ansvar åt och dela ut ansvar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ delegationsordförandekonferensen delegeras ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet delegera som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "delegera" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "delegera" i ett större sammanhang.