I en mening

Använda censor i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet censor, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet censor i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "censor". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet censor kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är censorerna och censorns. Om du klickar på den böjning av ordet censor som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "censor" i meningar

Censor är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur censor kan användas i en mening.


  1. På varje konsert närvarade en censor.


  2. Han blev 1939 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, och i tjugo år fungerade han som censor i studentexamen vid många svenska skolor.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Vertinskij, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertil_Hanström

Exempel på användning av ordet "censorerna" i meningar

Censorerna är en böjningsform av ordet censor, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur censorerna kan användas i en mening.


  1. ”Vi välkomnar de kinesiska censorerna in i våra hem och hjärtan.


  2. Under långa perioder i Europas historia har sexuella begär varit tabu, och därför har det utvecklats många sätt att diskutera saken så att censorerna inte skulle kunna ingripa.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/south-park-skaparnas-ursakt-efter-kina-kritiken-lange-leve-kommunistpartiet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pornografi

Exempel på användning av ordet "censorns" i meningar

Censorns är en böjningsform av ordet censor, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur censorns kan användas i en mening.


  1. Julius Caesar hade givits liknande befogenheter, genom att han ansvarat för statens moral, men detta hade inte utsträckts till censorns möjlighet att utlysa folkräkningar och avgöra senatens sammansättning.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustus

Synonymer till censor

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet censor följande synonymer: granskare och övervakare.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ cenoter censur ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet censor som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "censor" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "censor" i ett större sammanhang.