I en mening

Använda bortser från i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till frasen bortser från, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda frasen bortser från i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "bortser från".

Exempel på användning av frasen "bortser från" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur frasen bortser från kan användas i en mening.


 1. Om man bortser från de långa extremiteterna påminner öronhunden om en typisk räv.


 2. Vi bortser från enstaka oregelbundenheter som att son uttalas sån på standardsvenska.


 3. Ögat tar omedvetet hjälp av skuggor från vissa naturliga ojämnheter och bortser från andra.


 4. Men Alaska är, om vi bortser från Nordkalotten och Spetsbergen, vår närmaste granne i norr.


 5. Totalt finns hela 70 procent av den svenska floran på Kullaberg om man bortser från rena fjällväxter.


 6. Om man bortser från Georgias två senatorer har Republikanerna 50 och Demokraterna 48 av kammarens 100 platser.


 7. Sammanlagt hade ungefär 5,3 % av hela befolkningen svenska som modersmål, eller 4,8 % om man bortser från Åland.


 8. Israeliska utrikesdepartementet skriver i ett uttalande att ”Amnesty bortser från dokumenterade krigsbrott från Hamas sida”.


 9. De som senare hyllat henne som en protestantisk hjältinna bortser från Elisabets vägran att avskaffa alla katolska seder och bruk.


 10. De enda ställen där högre däggdjur saknas, om man bortser från människans tillfälliga besök, är djuphaven och Antarktis centrala delar.


 11. Andelen finländare som bor i enspråkigt svenska kommuner är cirka 0,8 % om man räknar med Åland och cirka 0,3 % om man bortser från Åland.


 12. Katolska historiker har ibland hävdat att marxisterna, då de lyfter fram Utopia som en socialistisk text, bortser från att More ofta är ironisk i Utopia.


 13. Nu säger Puigdemont att kungen ”avsiktligt bortser från miljoner av katalaner” genom att liksom centralregeringen i Madrid be regionen avstå sin självständighetssträvan.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Öronhund, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskans_tionde_vokal, https://sv.wikipedia.org/wiki/Möjbrostenen, http://www.las-en-bok.com/guldgravarna.pdf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kullaberg, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-s-kongress-oppnar-med-oklart-lage-i-senaten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenskar, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/israel-anklagas-for-krigsbrott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabet_I, https://sv.wikipedia.org/wiki/Högre_däggdjur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/madrid-avfardar-invit-om-medling

Synonymer till bortser från

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har frasen bortser från följande synonymer: ignorerar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bortser bortsett ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för frasen bortser från som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "bortser från" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "bortser från" i ett större sammanhang.