I en mening

Använda bobygge i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet bobygge, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet bobygge i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "bobygge".

Exempel på användning av ordet "bobygge" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet bobygge kan användas i en mening.


  1. Skillnader i fjäderdräkt, bobygge, läte och flyttningsbeteende anses som etologiska isoleringsmekanismer.


  2. Framför allt för fåglar som häckar för första gången föregås ett bobygge av en fas då de planlöst flyttar omkring bomaterial.


  3. Hanarna, som inte deltar i någon del av bobygge eller ruvning lämnar häckningsområdena i slutet av juni eller början av juli.


  4. Däremot kan dåligt väder, förgiftning med bekämpningsmedel i jordbruket, brist på lera till bobygge och konkurrens med gråsparvar minska antalen.


  5. Det är nödvändigt att det finns mogna eller ruttnande träd med hålor lämpliga för bobygge, och i öster föredrar fågeln träd som ek, bok och hickory eftersom de har ätliga frön.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gråsparv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brushane, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hussvala, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitbröstad_nötväcka

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bobretzkii bobygget ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet bobygge som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "bobygge" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "bobygge" i ett större sammanhang.