I en mening

Använda bjälke i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet bjälke, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet bjälke i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "bjälke". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet bjälke kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är bjälkar, bjälkarna och bjälken. Om du klickar på den böjning av ordet bjälke som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "bjälke" i meningar

Bjälke är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur bjälke kan användas i en mening.


 1. Vidare Gammelgården, som har årtalet 1721 inhuggit i en bjälke.


 2. Det redet placeras på en bjälke eller mot en lämplig vertikal utbuktning.


 3. Bockkonstruktionerna är fastsatta i väggarnas murar genom en kortare plant gående inmurad bjälke.


 4. Blasonering: I blått fält en av granskuror bildad bjälke av guld, belagd med en blå fisk (asp) med röda fenor.


 5. Däremellan finns en tvärslå, en bjälke som löper diagonalt mellan de båda andra vertikala och horisontala bjälkarnas ändar ut mot kyrkorummet och in mot väggen.


 6. Bockkonstruktionerna består av en längre vertikal bjälke längs med ytterväggen och däröver en bredsida som sträcker sig horisontellt ut dikt an under den platta delen av taket från väggen in mot kyrkorummet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Arild, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ladusvala, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tegneby_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mörlunda_landskommun

Exempel på användning av ordet "bjälkar" i meningar

Bjälkar är en böjningsform av ordet bjälke, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur bjälkar kan användas i en mening.


 1. Den spred sig snabbt över Notre-Dames tak och bjälkar i trä från 1100-talet.


 2. Från timmerkyrkan kom förmodligen de fyra bjälkar av ek man fann under altaret.


 3. De enkla konsoler av trä som bär upp taket, är synligt profilerade som en del av kyrkorummet genom synliga bjälkar.


 4. Riddarsalens innertak återställdes med grova bjälkar, en enklare öppen spis installerades och väggarna ströks vita.


 5. Den platta delen av taket, ett brädtak, är målat i ljusbrunt medan bockkonstruktionens bjälkar är målade i mörkbrunt.


 6. Golven är belagda med trä, väggarna är vitkalkade med en målad bröstning och taket har synliga bjälkar, målade i olika färger.


 7. Med sig hade Borneman 200 avsuttna dragoner som på slädar och kälkar medförde bjälkar, brädor, stegar, tunnor och halm för broslagning över vakar och svag is.


 8. Förutom bjälkar, plankor och andra träföremål, samt ett flertal långbågar, tog de upp ett antal kanoner av järn och brons som senare såldes till Board of Ordnance ("tygkollegiet") för över 220 pund.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/macron-inom-fem-ar-ska-notre-dame-vara-renoverad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakarps_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tegneby_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulriksdals_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_slott, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tåget_över_Bält, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Rose

Exempel på användning av ordet "bjälkarna" i meningar

Bjälkarna är en böjningsform av ordet bjälke, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur bjälkarna kan användas i en mening.


 1. I början av 1800-talet upptäckte man röta i bjälkarna som bär upp kyrktornet, och man var tvungen att sätta upp stöttepelare.


 2. Press från hela världen, tevekameror, 400 inbjudna gäster på pråmar och båtar och tusentals åskådare längs kajerna såg på när de första bjälkarna bröt vattenytan.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakarps_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa

Exempel på användning av ordet "bjälken" i meningar

Bjälken är en böjningsform av ordet bjälke, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur bjälken kan användas i en mening.


 1. Motivet på den ristade bjälken utgörs av tre arkader.


 2. Den andra går inte att urskilja, eftersom bjälken har bearbetats här med yxa.


 3. Det tyder på att bjälken var placerad på timmerkyrkans den andra kyrkans utsida.


 4. Den längre bjälken har en tydlig sprättäljning, om var en teknik som användes under tidig medeltid.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hakarps_kyrka

Synonymer till bjälke

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet bjälke följande synonymer: balk, regel och grov stock.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bjuds bjälklag ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet bjälke som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "bjälke" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "bjälke" i ett större sammanhang.