I en mening

Använda befordrad i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet befordrad, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet befordrad i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "befordrad". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet befordrad kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är befordrade och befordrades. Om du klickar på den böjning av ordet befordrad som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "befordrad" i meningar

Befordrad är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befordrad kan användas i en mening.


 1. Efter en tid blev han befordrad till korpral.


 2. Isak Tiock blev samtidigt befordrad till bergmästare.


 3. Rachel blir befordrad och anställer assistenten Tag, som hon börjar dejta.


 4. I december 1916 blev han på västfronten befordrad till löjtnant i reserven.


 5. Inom kort blev han befordrad till understyrman och efter två års tjänst till ansvarsstyrman.


 6. Innan Cook företog sin tredje expedition blev han befordrad från kapten till kommendörkapten.


 7. År 1931 blev Jeckeln befordrad till Standartenführer (överste) och fick befäl över 17:e SS-regementet.


 8. Samtidigt passade Christina på att få sin bror Olof Törnflycht befordrad till ceremonimästare vid hovet.


 9. Den blockerande styrkan leddes av Tordenskjold, nyligen befordrad till den lägre amiralsgraden schoutbynacht.


 10. Drottningen har även uppvaktat Moore med ett personligt brev och han har även blivit befordrad till överste. .


 11. Den blockerande styrkan leddes återigen av Tordenskjold, nyligen befordrad till den lägre amiralsgraden schoutbynacht.


 12. Strömstierna räddade sig i land från galären Wrede och blev, trots förlusten i slaget, befordrad till viceamiral av Karl XII.


 13. Sommaren 1955 genomgick Palme en stridskurs för ryttartruppchefer och blev på nyåret 1956 befordrad till löjtnant i kavalleriets reserv.


 14. Den 25-årige Tordenskjold blev befordrad till kommendör, som belöning för sin insats, och i november blev han chef för Norges sjöförsvar.


 15. Därefter författade han De stilo historico apud romanos, men lyckades inte att med detta verk bli befordrad till docent som han hade avsett.


 16. Han befordrades till överstelöjtnant 1954 och var 1954–1968 chef för Elektroavdelningen i Armétygförvaltningen (1964 namnändrad till Arméförvaltningen), befordrad till överste 1957.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Karoliner, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nasafjälls_silververk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vänner, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Koppe, https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Cook, https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Jeckeln, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Piper_(1647–1716), https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Marstrand, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krigsveteranen-fyller-100-ar-och-hyllas-av-hela-storbritannien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Striderna_vid_Göta_älv, https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lennart_Nyström

Exempel på användning av ordet "befordrade" i meningar

Befordrade är en böjningsform av ordet befordrad, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befordrade kan användas i en mening.


 1. Cook blev introducerad hos kungen Georg III som befordrade honom till kommendörkapten.


 2. Kungen upphöjde Rehnskiöld i friherrligt stånd, utsåg honom till guvernör i Skåne och befordrade honom till generallöjtnant i kavalleriet.


 3. År 1951 befordrade Driscoll Brennan till New Jersey Supreme Court, där han tjänstgjorde till dess han utnämndes till domare vid USA:s högsta domstol av president Dwight D.


 4. Den 29 oktober samma år blev Tordenskiold ersatt också på denna biträdande post av Rosenpalms nya biträdande officer, den till kommendörkapten befordrade Christian Vosbein.


 5. Bara några dagar efter slaget kom Karl XII till hans sjuksäng, gratulerade Stenbock för hans tapperhet i slaget och befordrade honom på platsen till generalmajor i infanteriet.


 6. Av greve Ferdinand Ernst von Waldstein introducerades han i Wiens mer inflytelserika kretsar, och kunde där skaffa sig en rad inflytelserika bekantskaper och mecenater, som befordrade hans genombrott.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Cook, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Rehnskiöld, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_E._Driscoll, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Varvet_(1717), https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Stenbock, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

Exempel på användning av ordet "befordrades" i meningar

Befordrades är en böjningsform av ordet befordrad, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befordrades kan användas i en mening.


 1. Sperling befordrades 1683 till general.


 2. McClure adlades och befordrades till kapten.


 3. Under flygningen befordrades Gagarin till major.


 4. Li Si befordrades också till Justitieminister (廷尉).


 5. Fyra år senare befordrades han till stadens alcalde mayor.


 6. Överstelöjtnant Lillie befordrades till överste och friherre.


 7. Den 30 januari 1942 befordrades Koppe till Obergruppenführer.


 8. Senare samma månad befordrades Heydrich till Standartenführer.


 9. Hans namn var Horatio Nelson, och han befordrades till konteramiral.


 10. I slutet av nämnda månade befordrades Schäfer till Standartenführer.


 11. Båda bröderna Seymour, Thomas och Edward, befordrades efter Janes död.


 12. Han deltog i första världskriget i USA:s armé och befordrades till major.


 13. Kommendanten, överste Fredrik von Börstell, befordrades till generalmajor.


 14. År 1819 befordrades Snelling till överste och chef för 5:e infanteriregementet.


 15. År 1862 befordrades han till överstelöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet.


 16. För sina förtjänster befordrades Rehnskiöld till fältmarskalk och upphöjdes till greve.


 17. Den 24 september 1941 befordrades Heydrich till SS-Obergruppenführer och general inom polisen.


 18. Och 2014, när den globala lågkonjunkturen till slut var över, befordrades hon till högste chef.


 19. Året därpå befordrades han till SA-Obertruppführer och ledare för Gestapo i Regierungsbezirk Oppeln.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Göran_Sperling, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordvästpassagen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Li_Si, https://sv.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Vargas, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Nya_Älvsborg, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Koppe, https://sv.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich, https://sv.wikipedia.org/wiki/Royal_Navys_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Schäfer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jane_Seymour, https://sv.wikipedia.org/wiki/James_B._Frazier,_Jr., https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Josiah_Snelling, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Rudolf_Abelin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Rehnskiöld, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/jane-yellen-spas-bli-usa-s-forsta-kvinnliga-finansminister

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ befordra befordran ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet befordrad som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "befordrad" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "befordrad" i ett större sammanhang.