I en mening

Använda befogenhetsområden i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet befogenhetsområden, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet befogenhetsområden i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "befogenhetsområden".

Exempel på användning av ordet "befogenhetsområden" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet befogenhetsområden kan användas i en mening.


  1. Det finns tre huvudtyper av befogenhetsområden.


  2. Fördjupade samarbeten kan upprättas inom alla befogenhetsområden där unionen inte har exklusiv befogenhet.


  3. Rådet beslutar med enhällighet om bemyndigande av ett fördjupat samarbete inom ovannämnda befogenhetsområden.


  4. Lissabonfördraget utökade bestämmelserna om fördjupade samarbeten till att omfatta alla befogenhetsområden där unionen inte har exklusiv befogenhet.


  5. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet om bemyndigande av ett fördjupat samarbete inom ovannämnda befogenhetsområden på förslag av kommissionen och efter godkännande av Europaparlamentet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionsrättens_territoriella_tillämpningsområde, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fördjupade_samarbeten_inom_Europeiska_unionen

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ befogenhetsområde befolkad ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet befogenhetsområden som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "befogenhetsområden" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "befogenhetsområden" i ett större sammanhang.