I en mening

Använda befattning i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet befattning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet befattning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "befattning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet befattning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är befattningar, befattningarna och befattningen. Om du klickar på den böjning av ordet befattning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "befattning" i meningar

Befattning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befattning kan användas i en mening.


 1. Namn, personnummer, befattning och anställningsplats.


 2. Misstanken gäller grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 3. Denna eftertraktade befattning gick i regel till pensionerade arméofficerare.


 4. Mannen åtalas inte för spioneri utan för ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift”.


 5. Tjänstebenämningarna berodde på vilken tjänst som utövades eller befattning som innehades.


 6. En man i 40-årsåldern från Örebro åtalas för ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift”.


 7. Margallo blev 1986 åter ledamot av Deputeradekammaren och kvarstannade i denna befattning till 1994.


 8. Tingsrätten dömer mannen till sex månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 9. Till skillnad från diktatorskapet som Caesar och Sulla innehaft, var kejsarskapet aldrig en befattning.


 10. Just nu saknar 60 personer en befattning i den nya organisationen och omplaceringsutredningar har påbörjats.


 11. En man från Uppsala har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 12. Gyllenkrok hade ansökt om denna befattning efter friherre Nils Posses död och hans ansökan bifölls av riksrådet.


 13. Flera av de frihetsberövade har en ledande befattning inom den organiserade brottsligheten, uppger källor för SVT.


 14. Han får i stället en hög befattning inom inrikesdepartementet vilket ses som en kompromiss mellan regeringskollegorna.


 15. Clark framförde officiella klagomål mot Forsyth till krigministern och han blev 1830 avsatt från sin befattning som indianagent.


 16. Han fick stöd både från institutionen och från geografiska fakulteten eftersom han inte gjorde anspråk på någon ledande befattning.


 17. Mannen var inledningsvis misstänkt för spioneri, men rubriceringen har nu ändrats till grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 18. 8§: Är brott som i 7§ sägs anses som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.


 19. 8§: Är brott som i 7§ sägs anses som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.


 20. Men rubriceringen ändrades och han häktades vid Stockholms tingsrätt på eftermiddagen för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 21. Genom Lissabonfördraget inrättades en liknande befattning, men titeln hade ändrats eftersom ”utrikesminister” ansågs för statsliknande.


 22. Vid nyåret 1920 efterträdde han sin far som källarmästare vid stadshotellet i Söderhamn, en befattning vilken han innehade till sin död.


 23. Yrkesofficeren med högst befattning i marinkåren är kommendanten som är marinministerns rådgivare och biträde i frågor som rör marinkåren.


 24. Förutom två kök hade huset från början ett rum för varje befattning - såsom infanteriofficerare, konduktörer och artilleriunderofficerare.


 25. Utöver den militära personalen finns ett stort antal civilanställda som delas in i olika lönegrader efter befattning och utbildningsbakgrund.


 26. Den man som på måndagen greps misstänkt för spioneri har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 27. Sjöblad fråntogs sin befattning 1711, anklagad för oegentligheter, och avlöstes av schoutbynacht Axel Lewenhaupt som chef över Göteborgseskadern.


 28. Obehörig befattning med hemlig uppgift begås av den som obehörigen skaffar, befordrar, eller röjer information som är hemlig och rör rikets försvar.


 29. Detta gäller också om någon i samma syfte ”obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift”.


 30. År 1963 utnämndes han till professor i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet, en befattning som han innehade fram till pensioneringen år 1981.


 31. Efter några år såldes verksamheten till Carl Henrik Lampén, som sålde den vidare till Finska Gummifabriks Ab där Mauritz Weissman fick befattning som teknisk direktör.


 32. Den man från Örebro som spridit hemliga uppgifter om olika svenska militärbaser på ett forum döms till två års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.


 33. Sofjas far, Vasilij Jakovlevitj Kokoulin härstammade från Sibirien och arbetade sig upp till en befattning som guldgruvechef i Bodajbo ett par hundra km från Bajkalsjön.


 34. När José Bustamante y Rivero var president i Peru fick hans morfar en befattning som prefekt i den peruanska kuststaden Piura och hela familjen flyttade tillbaka till Peru.


 35. Ambassadören Kim Darroch lämnade i veckan sin befattning, sedan läckta anteckningar visade att han beskrivit president Donald Trump som ”oduglig” och ”enastående dysfunktionell”.


 36. År 1911 övertog Stockholms renhållningsverk ansvaret med att rengöra urinoarer och toaletter, och från 1919 upphörde vattenverkets befattning med stadens bekvämlighetsinrättningar.


 37. När Vargas Llosa fick en befattning i undersökningskommissionen 1983 ledde det till vad litteraturkritikern Jean Franco har kallat "den obekvämaste händelsen i hans politiska karriär".


 38. För att dömas för brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift krävs det att man tagit fram hemliga uppgifter av den natur som för främmande makt kan medföra men eller hot för Sveriges säkerhet.


 39. För att dömas för brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift kräver det att man tagit fram hemliga uppgifter av den natur som för främmande makt kan medföra men eller hot för Sveriges säkerhet.


 40. Enligt Justitieombudsmannen, JO, visar utredningen på en bristande respekt och förståelse hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för rätten att ta del av allmänna handlingar.


 41. ”Efter konsultation med mina generaler och militära experter vill jag uppmärksamma er på att USA:s regering inte kommer acceptera eller tillåta att transpersoner tjänstgör i någon befattning inom USA:s militär.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hemliga-uppgifter-om-kriminalvardare-i-danmark-lag-helt-oppet-pa-natet, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/person-gripen-for-brott-mot-rikets-sakerhet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Älvsborg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/rattegang-startar-mot-orebroare-som-misstanks-ha-spridit-militara-uppgifter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grader_och_löner_i_Luftwaffe_1935–1945, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/brottet-om-sveriges-sakerhet-rattegangen-startade-idag, https://sv.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_García-Margallo, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fangelse-for-publicering-av-hemliga-forsvarsuppgifter, https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustus, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/region-norrbotten-varslar-60-medarbetare-kan-bli-uppsagda, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/myndighetschef-fran-uppsala-haktas-for-grov-obehorig-befattning-med-hemlig-uppgift, https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Gyllenkrok_(1664–1730), https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-de-kriminella-natverken-som-kan-fallas-efter-jatterazzian, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/efter-framlingsfientliga-protester-chef-for-tysk-underrattelsetjanst-flyttas, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Forsyth, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Gumiljov, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/chef-vid-svensk-myndighet-gripen-av-sapo, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_konstitutionen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Emil_Fuhre, https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_marinkår, https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_försvarsdepartement, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Varvet, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstanks-ha-spionerat-for-rysslands-rakning-idag-faller-domen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Brandell, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodor_Weissman, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/mannen-som-spridit-militaruppgifter-doms, https://sv.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Sjostakovitj, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tidning-ambassadorslacka-hittad-1, https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentliga_toaletter_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/gronlund-bemoter-kritiken-fran-jo, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/senatorn-om-trumps-trans-utspel-oforsvarligt

Exempel på användning av ordet "befattningar" i meningar

Befattningar är en böjningsform av ordet befattning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befattningar kan användas i en mening.


 1. Många har viktiga befattningar i den påvliga administrationen.


 2. Både Porter och Sorensen lämnade sina befattningar under veckan.


 3. Högskolan tillämpar amerikanska beteckningar på sina befattningar.


 4. Högskolan använder amerikanska benämningar på olika akademiska tjänster och befattningar.


 5. Flygförare och flygnavigatörer i icke-stridande befattningar var civilmilitära tjänstemän.


 6. Av marinkårens 185 000 män och kvinnor tjänstgjorde 58 000 i stridande befattningar (2005).


 7. Av markstridslinjens officerare placeras 1/3 i stridande befattningar och 2/3 i understöds- och underhållstjänst.


 8. Två år senare fick han fast anställning i dessa befattningar och han skulle förbli universitetet trogen resten av livet.


 9. Redan i juli twittrade Trump att transsexuella inte kommer att tillåtas ha några befattningar inom den amerikanska militären.


 10. Gyllenkrok anförtroddes istället dubbla befattningar, vilket visade sig vara ekonomiskt fördelaktig för både Gyllenkrok och hans senare familj.


 11. Förvaltningstjänstemän (Wehrmachtsbeamte) var statstjänstemän som tjänstgjorde i Luftwaffe i tekniska, administrativa och rättsvårdande befattningar.


 12. Hon var forskare vid enheten för samlingar och forskning vid Finlands nationalmuseum åren 2001–2008 och har sedan dess tjänstgjort där i olika befattningar.


 13. Handelshögskolan är en privat högskola (se Organisation) och därför inte bunden att följa Universitetskanslersämbetets regler för benämningar av befattningar.


 14. Ingen tidigare i det romerska systemet hade någonsin haft både tribunmakten och censormakten samtidigt, inte heller hade Augustus blivit vald till dessa befattningar.


 15. Den 1 juli 1981 antogs namnet Flygvapnets flygbefälsskola, det då huvuduppgiften ändrats till att omfatta flygtjänstledande befattningar, som (flyg-, divisions- och gruppchefer.


 16. För det ändamålet finns två gamla befattningar som parlamentsledamöterna kan ansöka om, som 'ståthållare och fogde' av "the Three Chiltern Hundreds" eller "Manor of Northstead".


 17. William Johnson blev 1748 utnämnd till överste och chef för både milisen vid indiangränsen och milisen i staden och grevskapet Albany, befattningar som han innehade till sin död.


 18. Sådan hjälp kan komma från bemanningsföretag, rekryteringsföretag och headhunters, där de sistnämnda ofta används för rekrytering till kvalificerade befattningar inom arbetslivet.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/paven-utser-kardinaler-fran-alla-varldens-horn, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-folks-liv-forstors-av-rena-pastaenden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Handelshögskolan_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grader_och_löner_i_Luftwaffe_1935–1945, https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_marinkår, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-stopp-for-transpersoner-i-militaren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Gyllenkrok_(1664–1730), https://sv.wikipedia.org/wiki/Elina_Anttila, https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygbefälsskolan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_parlament, https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Johnson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rekrytering

Exempel på användning av ordet "befattningarna" i meningar

Befattningarna är en böjningsform av ordet befattning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befattningarna kan användas i en mening.


 1. Samma år köptes tre hus, dessa för innehavare av befattningarna Divisional Engineer, Locomotive Superintendent och Senior Travelling Inspector.


 2. De olika befattningarna som finns inom attackdykarpatrullen är en patrullchef, en stf patrullchef, en signalist, en stridssjukvårdare, en fältarbetare och en skarpskytt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Goulburns_järnvägshistoria, https://sv.wikipedia.org/wiki/Attackdykare_(Sverige)

Exempel på användning av ordet "befattningen" i meningar

Befattningen är en böjningsform av ordet befattning, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befattningen kan användas i en mening.


 1. Han hade befattningen till 1945.


 2. Med befattningen blev han också kommendant på Landskrona citadell.


 3. Catherine Ashton utsågs 2009 till den första personen att besitta den nya befattningen.


 4. Han eller hon kan dock bli återvald i den befattningen, eftersom väljarna då har sagt sitt.


 5. Han återinträdde först 1571 med beskuren lön och i den lägre befattningen som kansliskrivare.


 6. Majit äga att redan under budgetåret 1936/1937 tillsätta befattningen såsom chef för marinen.


 7. Liksom med hans tribunmakt, gavs honom den konsulära makten utan att han egentligen hade befattningen.


 8. Clark nominerades av USA:s president Bill Clinton till befattningen som CNO och tillträdde 21 juli 2000.


 9. Inget europeiskt parti kampanjade öppet för en specifik kandidat till befattningen som kommissionsordförande.


 10. Arméstabschefen är underställd försvarschefen som är den högsta yrkesmilitära befattningen i hela krigsmakten.


 11. Janáček utnämndes till direktör för orgelskolan och kvarstod i befattningen till 1919 då skolan blev musikkonservatorium.


 12. Storbritanniens armestabschef (Chief of the General Staff) är den högsta yrkesmilitära befattningen i den brittiska armén.


 13. En enig kommunstyrelse har fattat beslutet att rekrytera Håkan Petersson till befattningen som kommundirektör i Karlskrona.


 14. Tott hade varit landsflyktig i Sverige, men återfick 1472 Kristian I:s gunst och befattningen som länsherre i Varbergs län.


 15. Värnpliktiga Ellen Ernstsson har befattningen stridsvagschef och tycker att testerna vid mönstring hade blandad svårighetsgrad.


 16. Jordbruksminister Karl Erik Olsson förordnades att för samma tid uppehålla befattningen som chef för Miljö- och naturresursdepartementet.


 17. Officiellt tycks han ha frånträtt befattningen först 1526,, men han hade redan den 11 juni 1525 erhållit fullmakt såsom fogde i Tuna i Dalarna.


 18. Clark var Chief of Naval Operations, den högsta yrkesmilitära befattningen i flottan samt ledamot av Joint Chiefs of Staff, från 2000 till 2005.


 19. Till sin besvikelse blev Diego de Vargas 1696, när hans ämbetsperiod löpt ut, ersatt med en ny guvernör som tidigare hade utlovats befattningen.


 20. År 1934 erhöll Rahmqvist befordran till överstelöjtnant och tillträdde befattningen som kårchef för Göta ingenjörkår (Ing 2), vilket han förblev till 1937.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stensholms_Fabrik, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Rehnskiöld, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_konstitutionen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_parlament, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Olsson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsbeslutet_1936, https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vern_Clark, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentsvalet_2009, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_arméstabschef, https://sv.wikipedia.org/wiki/Leoš_Janáček, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/klart-med-ny-kommundirektor-i-karlskrona, https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_historia, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/varnpliktiga-om-sankta-krav-vid-monstringen-blir-svarare-att-hanga-med, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Carl_Bildt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Vargas, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Rahmqvist_(militär)

Synonymer till befattning

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet befattning följande synonymer: position, post, ställning, syssla, tjänst, ämbete, arbete och anställning.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ befattar befattningshavare ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet befattning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "befattning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "befattning" i ett större sammanhang.