I en mening

Använda befattar i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet befattar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet befattar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "befattar".

Exempel på användning av ordet "befattar" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet befattar kan användas i en mening.


  1. Många urarteiska texter befattar sig med fälttåg och har ingen motsvarighet i hurritiskan.


  2. Omvänt befattar sig urarteiskan knappast med teman som religiösa ritualer, vilka är talrikt företrädda i den hurritiska litteraturen.


  3. Sann religion, menar Bahá'u'lláh, förädlar individerna och befattar sig med evigheten och frågor som samhörighet, tillhörighet och enighet.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Urarteiska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bahá'í

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ befatta sig med befattning ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet befattar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "befattar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "befattar" i ett större sammanhang.