I en mening

Använda barnuppfostran i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet barnuppfostran, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet barnuppfostran i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "barnuppfostran".

Exempel på användning av ordet "barnuppfostran" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet barnuppfostran kan användas i en mening.


  1. Bland annat om barnuppfostran, då han har sagt att han inte varit främmande för barnaga.


  2. Med det nya seklet kom en ny syn på barnuppfostran i Ellen Keys anda, vilket tilltalade Fogelklou.


  3. Upplysningsfilosofen Rousseau skrev i Émile eller om uppfostran (1762) om sina för sin tid radikala idéer om barnuppfostran.


  4. Vid denna tid fanns det en strid mellan de som förespråkade en "auktoritär" barnuppfostran och de som föredrog en "fri" barnuppfostran.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/prins-henrik-i-danmark-ar-dod, https://sv.wikipedia.org/wiki/Emilia_Fogelklou, https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alva_Myrdal

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ barntillägg barnvaccination ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet barnuppfostran som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "barnuppfostran" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "barnuppfostran" i ett större sammanhang.