I en mening

Använda barlast i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet barlast, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet barlast i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "barlast". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet barlast kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är barlasten. Om du klickar på den böjning av ordet barlast som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "barlast" i meningar

Barlast är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur barlast kan användas i en mening.


  1. Detta förde med sig svårigheter att få plats med en tillräckligt stor och tillräckligt lågt placerad barlast.


  2. Nymferna intar även sandkorn, ett föreslaget syfte med detta är att sandkornen verkar som en sorts barlast som förbättrar nymfernas möjligheter att förankra sig i strömmande vatten.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sandbäckslända

Exempel på användning av ordet "barlasten" i meningar

Barlasten är en böjningsform av ordet barlast, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur barlasten kan användas i en mening.


  1. Det inrusande vattnet gjorde att Vasas slagsida ökade och att barlasten blev förskjuten.


  2. Graven pryddes av ett av Vasas bärgade ankaren, stenar från barlasten och en plakett med minnestext författad av prins Vilhelm.


  3. För att göra skeppet stabilare förvarades barlasten mellan spanten i hålskeppet, och här förvarades också en del förnödenheter.


  4. Våren 1628, när barlasten, men inte bestyckningen tagits ombord gav amiral Fleming order om att man skulle pröva Vasas stabilitet.


  5. En annan skeppsbyggare än Hybertsson hade möjligen kunnat förutse problemen och ökat barlasten eller gjort henne bredare och på så sätt undvikit katastrofen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Rose

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ barksnabblöpare barlastvatten ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet barlast som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "barlast" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "barlast" i ett större sammanhang.