I en mening

Använda bärkraft i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet bärkraft, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet bärkraft i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "bärkraft".

Exempel på användning av ordet "bärkraft" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet bärkraft kan användas i en mening.


  1. Pjäsen gjordes ned av kritikerna som kallade den "tröttande" och menade att den saknade "dramatisk bärkraft och talang".


  2. Däremot är det självklart för S att de ökade behov vi ser i välfärden ska finansieras utifrån principen om skatt efter bärkraft.


  3. Det fanns ytterligare en idé att ge människor med mindre ekonomisk bärkraft en möjlighet att kunna lämna stenstaden efter dagens arbete.


  4. Eftersom Andrée var den förste ballongfararen i Sverige hade ingen i hemlandet tillräcklig kunskap för att ifrågasätta hans uppgifter om bärkraft eller släplinor.

Synonymer till bärkraft

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet bärkraft följande synonymer: bärighet.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ bäring bärlinor ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet bärkraft som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "bärkraft" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "bärkraft" i ett större sammanhang.