I en mening

Använda återlämnades i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet återlämnades, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet återlämnades i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "återlämnades".

Exempel på användning av ordet "återlämnades" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet återlämnades kan användas i en mening.


 1. De andra områdena återlämnades till normandiska lorder.


 2. Efter att benen undersökts återlämnades de till kyrkan i plastsäckar.


 3. Kapstaden återlämnades till Nederländerna år 1803 efter ett fredsavtal.


 4. Hongkong är en tidigare brittisk koloni som 1997 återlämnades till Kina.


 5. Återstoden återlämnades från Kungliga biblioteket och från Stockholms slott.


 6. William de Braose erbjöd villkor som ledde till att Painscastle återlämnades till honom.


 7. Områdets utarrenderades för 50 år, men återlämnades redan januari 1956 i ett betydligt sämre skick.


 8. Senare återlämnades fartyget till Arsenalen för att användas som fängelsefartyg tills det förstördes helt och hållet 1824.


 9. Jagarna återlämnades 2 juli till sina svenska besättningar, som snabbt utförde rengöring och provisorisk reparation av fartygen.


 10. Den 12 november 1720, efter Freden i Frederiksborg, återlämnades fästningen till Sverige och återfick då det ursprungliga namnet.


 11. Försöket lyckades, och den erövrade fästningen namnändrades därefter till Christiansten, innan den återlämnades till Sverige vid fredsuppgörelsen 1720.


 12. I freden i Köpenhamn den 27 maj samma år återlämnades Bornholm och Trondheims län till Danmark, men de övriga landavträdelserna i Roskildefreden bekräftades.


 13. Genom fördraget återfick protestanterna i Schlesien sin trosfrihet och ett flertal kyrkor, skolor och sjukhus som tidigare övertagits av katolikerna återlämnades till lutheranerna.


 14. De sista spåren av de många upproren under den föregående tiden utplånades med Jakub begs död (1877), då Öst-Turkestan åter förenades med Kina Kulja, som ryssarna besatt, återlämnades mot ersättning 1881.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhys_ap_Gruffydd, https://sv.wikipedia.org/wiki/Umeå_stads_kyrka, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapstaden, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-protesterar-man-i-hongkong, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_III:s_paviljong, https://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenskar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bucentaur, https://sv.wikipedia.org/wiki/Psilanderaffären, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Marstrand, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_fasta_försvar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tåget_över_Bält, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII, https://sv.wikipedia.org/wiki/Qingdynastin

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ återlämnade återlämnas ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet återlämnades som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "återlämnades" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "återlämnades" i ett större sammanhang.