I en mening

Använda årstidsbunden i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet årstidsbunden, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet årstidsbunden i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "årstidsbunden".

Exempel på användning av ordet "årstidsbunden" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet årstidsbunden kan användas i en mening.


  1. En grupp som choklad påverkar extra mycket är så kallad årstidsbunden depression.


  2. Det kallas för årstidsbunden depression och varje år drabbas upp till tio procent av befolkningen.


  3. En stor del av folkloren var årstidsbunden folkdiktning: besvärjelser, trollformler och sånger, utgjorde en omistlig del av bondekulturen.


  4. Arterna inom familjen liror har utgjort en rik årstidsbunden födotillgång för människan varhelst häckningskolonier har varit tillgängliga.


  5. Sjukdomen är ofta årstidsbunden; depressionerna infaller oftare när höstmörkret faller och omvänt är det fler hypomanier och manier under våren.


  6. Vissa arter häckar under specifika årstider för att undvika konkurrensen om bohålor med andra arter, undvika predatorer eller dra fördel av en årstidsbunden föda.


  7. Bland arter som uppvisar årstidsbunden häckning kan det förekomma en mycket hög grad av synkronisering både vad gäller tidpunkt för när paren anländer till häckningskolonierna och när äggläggningen inträffar.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Choklad, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/psykologens-tips-sa-hanterar-du-hostdeppen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kievrus, https://sv.wikipedia.org/wiki/Liror, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bipolär_sjukdom

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ årstidsbetingade årstidsväxlingar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet årstidsbunden som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "årstidsbunden" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "årstidsbunden" i ett större sammanhang.