I en mening

Använda anläggande i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet anläggande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet anläggande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "anläggande". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet anläggande kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är anläggandet. Om du klickar på den böjning av ordet anläggande som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "anläggande" i meningar

Anläggande är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur anläggande kan användas i en mening.


 1. Utgifterna för vågbrytarens anläggande uppgick till 5 700 dukater.


 2. Den 12 september samma år lade Sigurd Hansson en motion i Göteborgs stadsfullmäktige om anläggande av en botanisk trädgård i Göteborg.


 3. En angelägen åtgärd i syfte att förbättra rening och fördröjning av Märstaåns flöden är anläggande av en natur- och våtmarkspark i nedre delen av Steningedalen.


 4. I etapper styckades under 1900-talets början flera områden av från riddargodsen Rangsdorf och Gross Machnow, för anläggande av villabosättningar inom pendlingsavstånd från Berlin.


 5. Ansökan har nemligen inlemnats till regeringen om koncession för anläggande af en bredspårig jernwäg med Stadsgården såsom utgångspunkt och södra delen af Baggensfjärden till ändpunkt.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaševågbrytaren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_botaniska_trädgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Märstaån, https://sv.wikipedia.org/wiki/Rangsdorf, https://sv.wikipedia.org/wiki/Saltsjöbaden

Exempel på användning av ordet "anläggandet" i meningar

Anläggandet är en böjningsform av ordet anläggande, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur anläggandet kan användas i en mening.


 1. Datumen för anläggandet och rivningen går isär.


 2. Södermalm var särskild lämpat för anläggandet av väderkvarnar.


 3. Inför anläggandet var det ungefär 40 000 plantor som planterades.


 4. År 1913 deltog han i anläggandet av National Transcontinental Railway.


 5. Vid anläggandet av Södra tunneln experimenterade man med nitroglycerin,.


 6. Inför anläggandet av Kungsträdgårdens station behövde 13 äldre almar fällas.


 7. Det var därför även nödvändigt med strategiska synpunkter vid anläggandet av nya broar.


 8. Genom anläggandet av kringfartsleder frigjordes centrala stadsdelar från genomfartstrafik.


 9. En smal remsa lämnades åt kompaniets förvaltning för anläggandet av en järnväg till Sydrhodesia.


 10. Bakgrunden till anläggandet av Varbergs slott är mordet på kung Erik Klipping i Finderup på Jylland år 1286.


 11. Wahlman engagerade sig särskilt i anläggandet av trädgårdar både för privatpersoner och för offentliga byggen.


 12. Men anläggandet av tunnelbanan ökade tempot i utbyggnaden av ytterstaden och möjliggjorde en hög exploatering.


 13. Från 1880-talet avstyckades ytterligare delar från de södra delarna av Nykvarns ägor för anläggandet av egnahem.


 14. Vid anläggandet användes kassuner ("kaše" på lokal kroatisk dialekt) av trä vilket gav upphov till vågbrytarens namn.


 15. Sovjetiska krigsfångar samt judar från bland annat Galizien utnyttjades som tvångsarbetskraft vid anläggandet av DG IV.


 16. I takt med anläggandet av allt fler elkraftverk runtom i landet ökade även kraven på säkra och kraftfulla överföringar.


 17. Marenplan, som tidigare kallades för Stadshamnen, var Södertäljes viktigaste hamn ända fram anläggandet av Mälarhamnen år 1880.


 18. Även chefen för Västkustens marindistrikt kommendör Elis Biörklund friades från anklagelser om brister vid anläggandet av spärren.


 19. Huruvida det funnits en direkt koppling mellan anläggandet av Norrala kungsgård och byggandet av östtornet på 1200-talet är inte känt.


 20. Det visade sig även att regleringskostnaderna (huvudsakligen anläggandet av nya gator) till en väsentlig del täcktes av markvärdesstegringen.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Goulburns_järnvägshistoria, https://sv.wikipedia.org/wiki/Väderkvarnar_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_botaniska_trädgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop, https://sv.wikipedia.org/wiki/Järnvägstunnlar_i_Stockholms_län, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tunnelbana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Broar_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering_i_Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Botswana, https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Koloniträdgårdar_i_Stockholm, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nykvarns_herrgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaševågbrytaren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans-Adolf_Prützmann, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet_i_Sverige, https://sv.wikipedia.org/wiki/Södertälje, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarstadsbåtarna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lindhagenplanen

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ anlägga anläggas ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet anläggande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "anläggande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "anläggande" i ett större sammanhang.