I en mening

Använda ämbete i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ämbete, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ämbete i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ämbete". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet ämbete kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är ämbeten, ämbetena, ämbetenas, ämbetet och ämbetets. Om du klickar på den böjning av ordet ämbete som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "ämbete" i meningar

Ämbete är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbete kan användas i en mening.


 1. Han innehade detta ämbete fram till 1518.


 2. Han tillträdde sitt ämbete den 9 mars 2016.


 3. Han har landets näst högsta ämbete efter kungen.


 4. På frågan om Cuomo kan ha kvar sitt ämbete sade James:.


 5. En del av 1865 var han till och med avsatt från sitt ämbete.


 6. Jämställdhetsombudsmannens ämbete har utförts av följande personer.


 7. Däremot har han etablerat en helt ny politisk stil för sitt ämbete.


 8. Den 83-årige Akihito vill lämna sitt ämbete på grund av sviktande hälsa.


 9. Kardinal George Pell tar ledigt från sitt ämbete som Vatikanens ekonomichef.


 10. Hvad ämbete han haft vet ingen att sæga; utan han Kallades en Regerande Herre.


 11. Frimurare fäster smycken på sina kragar i logerna för att ange ämbete i logen.


 12. Han ångrade sig senare, men har skjutit upp valet och vägrar lämna sitt ämbete.


 13. I USA är titeln First Lady en inofficiell hedersbetygelse och inget eget ämbete.


 14. För första gången väljs världens viktigaste ämbete mitt under en global pandemi.


 15. I de flesta länder kan domare skiljas från sitt ämbete av landets juridiska domarråd.


 16. Suetonius skildes därför från sitt ämbete och ersattes av Publius Petronius Turpilianus.


 17. Strax innan Joe Biden svors in, avlade vicepresident Kamala Harris eden för sitt ämbete.


 18. Att vara First Lady är en inofficiell hederbetygelse och inget grundlagsreglerat ämbete.


 19. Presidenten ville införa ett tydligt ämbete i grundlagen med mer makt för rikets första dam.


 20. Somerset såg då till att han blev fråntagen sitt ämbete efter att ha anklagats för nepotism.


 21. Trots sin sjukdom kunde Piper i huvudsak hålla sig frisk nog för att kunna sköta sitt ämbete.


 22. Då Claudius åter bad om att få någon form av offentligt ämbete nekades han detta av kejsaren.


 23. Dubček utsågs till talman i Nationalförsamlingen, ett ämbete med främst ceremoniella uppgifter.


 24. Ventura har varit stationerad i Paris sedan 2009 i sitt ämbete som diplomat för påve Franciskus.


 25. I samband med riksdagen avlämnade förmyndarregeringen en rapport av hur den förvaltat sitt ämbete.


 26. Man rekommenderar även att Trump inte längre ska kunna inneha något officiellt ämbete i framtiden.


 27. Sedan Brasiliens förre president Jair Bolsonaro lämnade sitt ämbete befinner han sig i exil i USA.


 28. Av de plikter Tegnérs nya ämbete ålade honom var en honom obehaglig: deltagandet i riksdagsarbetet.


 29. Även finansminister Ishaq Dar förbjuds av HD att inneha ett offentligt ämbete, rapporterar Reuters.


 30. Rektor är garanterad en plats i Handelshögskolans direktion ex officio, det vill säga genom sitt ämbete.


 31. Trump anklagas regelbundet för att försöka slå mynt av sitt ämbete, för egen eller för familjens vinning.


 32. Myndighetens chef (motsvarande generaldirektör) kallas riksantikvarie, ett ämbete som instiftades år 1630.


 33. Björn Vikström valdes till ny biskop den 23 september 2009 och vigdes till sitt ämbete i november samma år.


 34. I kraft av detta ämbete undertecknade han Molotov–Ribbentrop-pakten, en vecka innan andra världskriget utbröt.


 35. Jämställdhetsombudsmannens ämbete inrättades 1 januari 1987 i samband med att jämställdhetslagen trädde i kraft.


 36. Trots att More egentligen såg det som olämpligt blev han den förste att inneha detta ämbete utan att vara prästvigd.


 37. Det var inte ovanligt att en vicekung, som med framgång skött sitt ämbete i Nya Spanien, sedan blev vicekung av Peru.


 38. Wolsey hade många fiender och han avsattes från sitt ämbete 1529 och Henrik lät arrestera honom på grund av praemunire.


 39. Klockan elva på söndagen inleddes en högmässa där den nya ärkebiskopen togs emot och inledde sitt ämbete som ärkebiskop.


 40. Vid sexton års ålder ska hon ha följt med en bysantinsk general som hans älskarinna till Libyen, då han fyllde ett ämbete där.


 41. Renzi ska bland annat ha gett bekanta affärsfördelar genom sitt ämbete som premiärminister, men där har vänstern haft en fördel.


 42. Detta ämbete hade tillåtits försvinna under en tid, men Claudius utnyttjade det nu för att genomföra vissa förändringar i senaten.


 43. En ny undersökning har kartlagt amerikanernas attityder gentemot president Donald Trumps uppträdande och lämplighet för sitt ämbete.


 44. I sitt senare testamente gjorde dock kungen ingen föranstaltan om att ge Katarina något ämbete eller inflytande över statens affärer.


 45. Det spelar ingen roll om du är en kommentator, en finanschef eller en person som nu sitter på, eller har innehaft, ett offentligt ämbete.


 46. Om presidenten fällts hade han inte längre kunnat inneha ett statligt ämbete och därmed inte kunna kandidera till president en gång till.


 47. Den 25 november 1530 utsågs han till fogde över Korsholms län i Österbotten, och han tillträdde detta ämbete den 10 februari följande år.


 48. Ansvaret övertogs då av Carl Hårleman, även om Nicodemus Tessins ämbete som överintendent formellt övertogs av hans son Carl Gustaf Tessin.


 49. Shunzhis son Kangxi (regent 1662–1722), som anses vara en av de främsta av Kinas kejsare, gav flamländaren Ferdinand Verbiest samma ämbete.


 50. Vice ordförande för kommittén, republikanen Liz Cheney, gick hårt åt Donald Trump och sa att han inte var förmögen att ha något ämbete i USA.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More, https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Rebelo_de_Sousa, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andreas-norlen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/cuomo-anklagas-for-sextrakasserier-i-rapport, https://sv.wikipedia.org/wiki/Qingdynastin, https://sv.wikipedia.org/wiki/Jämställdhetsombudsmannen_(Finland), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/upp-till-bevis-for-ukrainas-nye-president, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/japans-kejsare-far-lamna-tronen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kardinal-forsvarar-sig-mot-sexanklagelser, https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrala_kungsgård, https://sv.wikipedia.org/wiki/Smycke, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/algeriet-infor-overgangsregering-en-rad-ministrar-avsatts, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-s-mest-inflytelserika-first-ladies, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-bevakar-svt-presidentvalet-i-usa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-nya-polska-rattssystemet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Boudicca, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-ar-joe-biden-usa-s-president, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brigitte-macron-far-officiell-roll-men-ingen-lon, https://sv.wikipedia.org/wiki/Edvard_VI_av_England, https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Piper_(1647–1716), https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckoslovakiens_historia, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pavesandebud-utreds-for-sexuella-overgrepp, https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XI, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-ilska-efter-6-januari-kommittens-rapport-inte-ett-enda-bevis, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/roster-hojs-i-usa-for-att-lamna-ut-bolsonaro-till-brasilien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Esaias_Tegnér, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dom-drar-undan-mattan-for-pakistanregering, https://sv.wikipedia.org/wiki/Handelshögskolan_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-presidentskap-en-redig-forlustaffar, https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksantikvarieämbetet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Björkstrand, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Spanien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-far-sverige-en-ny-arkebiskop, https://sv.wikipedia.org/wiki/Theodora_(kejsarinna), https://www.svt.se/nyheter/utrikes/renzi, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tva-av-tre-amerikaner-ogillar-trumps-twittrande, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Parr, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/twitter-trump-ar-avstangd-for-gott, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-ska-senaten-avgora-om-donald-trump-ar-skyldig-har-ar-allt-du-behover-veta, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Olsson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_slott, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kommitten-stall-donald-trump-infor-ratta

Exempel på användning av ordet "ämbeten" i meningar

Ämbeten är en böjningsform av ordet ämbete, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbeten kan användas i en mening.


 1. Från 1937 innehade hon flera politiska ämbeten.


 2. Han innehade flera höga ämbeten inom SS och polisen.


 3. Rosenberg hade flera höga ämbeten inom den nazistiska statsapparaten.


 4. 2013 förbjöds han att inneha offentliga ämbeten efter en fällande dom för skattefusk.


 5. Dessa förbjöd walesarna att bära vapen, att inneha ämbeten och att bo i befästa städer.


 6. Under 1930-talet beklädde han en rad ämbeten i den nationalsocialistiska rättsapparaten.


 7. Infödda kom snart också att försvinna från högre regeringsmakt och högre kyrkliga ämbeten.


 8. Det betyder att statliga ämbeten flaggar och inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning.


 9. Norr om stationshuset i Goulburn, utmed Sloane Street, fanns flera kontor för överordnade ämbeten.


 10. Fadern John Shakespeare var handskmakare och fastighetsägare, och innehade tidvis ämbeten i staden.


 11. För Raskolnikerna innebar Katarinas styre ökad frihet och möjlighet att beträda offentliga ämbeten.


 12. More var nära vän med Erasmus av Rotterdam och innehade flera höga statliga ämbeten under Henrik VIII.


 13. Andra sigill bär namn på personer som man tror hade höga ämbeten i kungariket, eller var rika handelsmän.


 14. De båda ministrarna har i tur och ordning lämnat sina ämbeten och just nu står landet utan hälsominister.


 15. Likaledes blev äldre präster antingen förvisade från sina ämbeten eller ersatta av utlänningar efter sin död.


 16. Marlboroughs ämbeten bekräftades dock av Georg, och hertigen blev en mycket inflytelserik man vid det nya hovet.


 17. Trots att han och lady Marlborough kallades åter till hovet fick de dock inga erbjudanden om poster eller ämbeten.


 18. Kvinnor skulle ha rätt till anställning och utbildning, till politisk rösträtt och rätt att inneha politiska ämbeten.


 19. Hur som helst förefaller de ha nått någon form av överenskommelse om att hertigen skulle återfå sina tidigare ämbeten..


 20. Från juni 1941 till september 1944 innehade Prützmann olika höga ämbeten i det område som av Tyskland betecknades "öst".


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vijaya_Lakshmi_Pandit, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Hahn, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/deneuves-me-too-protest-far-medhall-av-berlusconi, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wales_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hummel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Normandernas_erövring_av_England, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Goulburns_järnvägshistoria, https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_II_av_Ryssland, https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_More, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/2-700-ar-gamla-sigill, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bolsonaro-vill-hoppa-av-who, https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Churchill,_hertig_av_Marlborough, https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism, https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans-Adolf_Prützmann

Exempel på användning av ordet "ämbetena" i meningar

Ämbetena är en böjningsform av ordet ämbete, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbetena kan användas i en mening.


 1. Lanfranc började direkt med att reorganisera och reformera den engelska kyrkan, däribland att påskynda processen att ersätta anglosaxare med normander i de mest betydelsefulla prästerliga ämbetena.


 2. Det innebar att de hade monopol på kvarn, vinpress, bakugn, jakt och fiske samt de högsta ämbetena i samhället.Till begreppet feodalism hör även det feodala samhället där vasaller, kungar och bönder levde.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Normandernas_erövring_av_England, https://sv.wikipedia.org/wiki/Feodalism

Exempel på användning av ordet "ämbetenas" i meningar

Ämbetenas är en böjningsform av ordet ämbete, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbetenas kan användas i en mening.


 1. Den nya ämbetsmannaklassen, som Piper ingick i, var grunden för maktutövningen, men ämbetenas inkomster var små i förhållande till vad stora jordegendomar kunde generera.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Piper_(1647–1716)

Exempel på användning av ordet "ämbetet" i meningar

Ämbetet är en böjningsform av ordet ämbete, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbetet kan användas i en mening.


 1. Thomas avled 1945 i ämbetet.


 2. Han innehade ämbetet till sin död 2003.


 3. Han tillträdde ämbetet den 19 januari 1875.


 4. Med hans död 1685 upphörde ämbetet i denna form.


 5. Han avled i ämbetet på sin 67:e födelsedag, 1906.


 6. Han avled 1962 i ämbetet och efterträddes av Leonard B.


 7. Daniel avled 1910 i ämbetet och efterträddes av Swanson.


 8. Även ämbetet som marsk lämnades obesatt under hennes tid.


 9. Senator Miller avled i sin tur efter bara nio månader i ämbetet.


 10. ”Alla kan nu känna sig mycket säkrare sedan jag tog över ämbetet.


 11. En annan var Johan Fredman, ålderman i ämbetet 1741-45 och 1748-52.


 12. Domarna innehar ämbetet på livstid men kan pensioneras på egen begäran.


 13. När kungen flydde till Norge lade han ner ämbetet och följde efter 1371.


 14. Hon blir därmed den första namnkunniga demokraten att öppet sikta på ämbetet.


 15. USA:s president Donald Trump fortsatte i dag sin första utlandsresa i ämbetet.


 16. Han beklädde ämbetet Oberregierungsrat, det vill säga högre delstatstjänsteman.


 17. Senator Lee Metcalf avled 1978 i ämbetet och Hatfield blev utnämnd till senaten.


 18. I maj 1945 återvände Beneš till Prag och ämbetet som Tjeckoslovakiens president.


 19. I samband med en regeringskris avgick Feldt från ämbetet som finansminister 1990.


 20. Schemat för USA:s presidentpar Donald och Melania Trumps första utlandsresa i ämbetet:.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Dworshak, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Hansen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_D._Bedle, https://sv.wikipedia.org/wiki/Amiral, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisha_Dyer,_Jr., https://sv.wikipedia.org/wiki/Claude_A._Swanson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmarunionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-nordkorea-inte-langre-ett-karnvapenhot, https://sv.wikipedia.org/wiki/Torn-_och_byggnadsur_i_Stockholm, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/amerikanska-hd-trump-maste-lamna-ut-deklarationer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Caroli_Färla, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/demokraten-elizabeth-warren-vill-utmana-trump, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-i-betlehem, https://sv.wikipedia.org/wiki/Walter_Stahlecker, https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_G._Hatfield, https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckoslovakiens_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell-Olof_Feldt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-haller-tal-till-muslimska-ledare-1

Exempel på användning av ordet "ämbetets" i meningar

Ämbetets är en böjningsform av ordet ämbete, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur ämbetets kan användas i en mening.


 1. Det kräver en president lever upp till ämbetets plikt, en som bryr sig om bryr sig om alla.


 2. Det finns en allmän formulering om att man inte får bete sig på ett sätt som skadar ämbetets auktoritet.


 3. Presidenten har visat gång på gång att han inte är villig att skydda vår demokrati och utföra ämbetets uppgifter.”.


 4. Praxis i New South Wales var att Steam Shed Inspector-kontor skulle vara upphöjda som ett tecken på ämbetets status, alternativ skulle de förläggas till depåns ingång.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/biden-till-attack-mot-trump-klimatmordbrannare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polen-slar-ifran-sig-eu-kritiken-vi-ses-i-domstolen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krav-vaxer-pa-vicepresident-pence-att-avsatta-trump-i-forvag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Goulburn_Roundhouse

Synonymer till ämbete

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ämbete följande synonymer: befattning, post, tjänst och högre tjänst.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ älvängar ämbetsdistrikt ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ämbete som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "ämbete" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ämbete" i ett större sammanhang.