I en mening

Använda äggtand i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet äggtand, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet äggtand i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "äggtand".

Exempel på användning av ordet "äggtand" i meningar

Här nedanför hittar du exempelmeningar som visar hur ordet äggtand kan användas i en mening.


  1. Ofta använder sig ungen av sin så kallade äggtand för att ta sig ut ur ägget.


  2. Kläckning är en ansträngande bedrift för ödleungarna, som bryter sig ur äggen med hjälp av en äggtand som senare faller av.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Häckning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Komodovaran

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ äggskandalen äggvita ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet äggtand som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "äggtand" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "äggtand" i ett större sammanhang.